Dylunio & Datblygu Gwefannau

Cael Cymru a'r Gymraeg Arlein

Awdit Gwefan Am Ddim


Eich enw (angen)

Eich ebost (angen)

Cyfeiriad eich gwefan

Gwasanaethau

Rydym yn cynnig llwyth o wasanaethau arlein gwahanol. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys cyfieithu & SEO.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Dylunio

Mae nifer o pecynnau gwahanol ar gael, ac rydym hefyd yn gallu creu pecyn unigriw i chi a'ch busnes.

Dysgwch Mwy

Marchnata Digidol

Rydym yn balch iawn o'n gwybodaeth yn y maes marchnata digidol, yn enwedig o'r cyfryngau cymdeithasol.

Dysgwch Mwy

Pecynnau Gofal

Mae'r pecynnau ar gael i chi ar รดl i'ch gwefan cael ei dylunio - er mwyn ymestyn cymorth i'r dyfodol.

Dysgwch Mwy
Dylunio gwefannau dwyieithog fforddiadwy o safon uchel wedi eu creu yng Nghymru sydd wedi eu optimeiddio ag yn ddwyieithog o'r cychwyn.

Rydym yn gwneud ein gwefannau a llaw yng nghysgod y mynyddoedd Cambria yn Aberystwyth. Rydym eisioes wedi dylunio gwefannau ar gyfer busnesau, bythynnod hunan-letya, elusennau, mudiadau, unigolion a grwpiau. Rydym yn gofalu cadw ein cleientiaid yn agos trwy'r holl broses dylunio, er mwyn gwneud yn saff eich bod yn cael gwefan sydd yn gweithio i chi.

Pam Ein Dewis Ni?

Yn wahanol i fusnesau dylunio gwefannau eraill, rydym yn adeiladu y gallu i gael gwefan dwyieithog i mewn i bob gwefan am ddim.

Eich gwefan bresennol yn dangos ei hoed? Gallen weithio gyda chi i ddod a hi yn ol i'r oes fodern o ran dyluniad a technoleg.

  • Dylunio gwe modern ag effeithiol o Gymru
  • Fforddadwy ag o safon uchel
  • Gwasanaeth ddwyieithog
  • Gwefannau ddwyieithog o'r cychwyn
  • Gweletya cyflym, diogel a dibynadwy
  • Hyfforddiant a rheoli cyfryngau cymdeithasol
  • Dylunio gwe ymatebol i faint y sgrin ar gyfer ffonau clyfar a thabledi
  • Gwefannau yn adlynu i safonnau gwe a DDA
  • Bwysicach oll - gwasanaeth gyfeillgar a broffesiynnol!

Cysylltwch i drafod eich anghenion penodol.

Dilynwch ni ar Facebook

Popped round the corner to the new cafe today - everything served in cups! Only had room for a lush milkshake but will be back for lunch soon ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Lots of changes on Facebook for business pages recently - have you seen our new cover video uploaded over the weekend? Make sure to keep up to date with the changes so that your business keeps up to date too!

#facebook #changes #business ... See MoreSee Less

View on Facebook

Delighted to launch a new website for Penbeili Mawr Farm Cottages last week - adding a fresh, modern feel to the site as well as showing off their three gorgeous holiday cottages. It was such a pleasure to work with Sami & Philip on the new website!

Gwefan newydd i Bythynnod Penbeili Mawr ger Llandysul wythnos dwethaf - roedd angen gwefan newydd modern, gyda delwedd fres i hysbysebu y bythynnod hyfryd iawn sydd ar gael!

www.penbeilicottages.co.uk

#penbeili #website #digitalmarketing ... See MoreSee Less

View on Facebook

On Friday we were delighted to attend our 4th The Cambrian News Aber First Awards / Y Gwobrau Gyntaf Aber Cambrian News hosted by Menter Aberystwyth at the Old College.

We were shortlisted for the Welsh Language Award, and I was really proud to be able to present the Young Entrepreneur Award 2017!

Congratulations to all of the winners and those shortlisted - it was fantastic to see so many of our clients at the event too - very well deserved!

//

Roedd yn fraint cael mynd i'r Gwobrau Gyntaf Aber nos Wener yn yr Hen Goleg ar ol cael ein enwebu ar gyfer Gwobr yr Iaith Gymraeg. Roedd hefyd yn wych gallu rhoi'r wobr Entrepreneur Ifanc 2017 y flwyddyn hon, gath ei ennill gan Alex Hales o No.21 Flowers!

Llongyfarchiadau i bawb gath ei enwebu a ennill y gwobrau ar y noson - roeddwn yn falch iawn gweld cymaint o'n cwsmeriaid yn yr ystafell!

Pob lwc pawb ar diwedd 2017!! ... See MoreSee Less

View on Facebook