Adeiladu Eich Hun | Gwe Cambrian Web

Adeiladu eich gwefan eich hun o £90 y flwyddyn

Mae llawer o lefydd y gallech adeiladu eich gwefan eich hun y dyddiau hyn – “drag and drop” ac ati. Os yw hyn yn lwybr hoffech ei dreulio, a mae’r amser gennych yna rydym yn llawn argymell gweithio gyda WordPress. Rydym wedi bod yn defnyddio WordPress i adeiladu’r mwyafrif o’n gwefannau dros 4 mlynedd a mae dros 30% o holl wefannau ar y we yn cael eu pweru gan y dechnoleg agored yma.

Pam WordPress?

Rydym yn defnyddio WordPress am rai resymau allweddol:

 1. Mae’n god-agored a mae’r rhan fwyaf o’r ategion ar gael am ddim. Mae ategion yn cael eu defnyddio i ychwanegu defnyddiadwyedd ar eich gwefan megis ffurflen gyswllt, galeri, archebu lle a llawer mwy.
 2. Nid yn unig fod yr ategion am ddim ond mae nhw yn cael eu diweddaru am ddim hefyd, yn ogystal a WordPress ei hunan – felly gall eich gwefan a’ch ategion eu diweddaru gennych chi, am ddim gan wneud yn siwr fod eich meddalwedd yn ddiweddar, a diogel.
 3. Mae wastad yn cael ei ddiweddaru gan gymuned brwd ar draws y byd. Nid yw’n mynd yn bell o gwbl.
 4. Mae’n anhygoel beth y gallech ei wneud – gyda ychydig o ddatblygu clyfar – gallech gael gwefan arbennig a perffaith ar gyfer eich anghenion.
 5. Mae CANNOEDD o dempledi ar gael am ddim. Dydyn ni ddim y ndefnyddio rhain gan ein bod yn datblygu ein themau ein hunain, ond gallech chi!

Sut gallen helpu?

Am £90 y flwyddyn gallen:

 1. Rhoi pecyn gwe-letya ar gyfer eich gwefan
 2. Rhoi tystysgrif SSL am ddim i chi (https)
 3. Hyd at 3 ebost
 4. Gosod WordPress fyny ar y pecyn
 5. Rhoi syniadau a barn professiynol ar ategion dda i gael cychwyn
 6. Rydym wastad ar gael am farn a cefnogaeth. Os oes cefnogaeth rheolaidd arnoch, gallech edrych ar ein pecynnau gofal gwefannau.

Gallen hefyd brynu eich parth ar eich cyfer am gost rhesymol iawn.

Hoffwn wefan dwyieithog wedi ei adeiladu gen i?

 

Dim problem – gadewch i ni wybod a mi wnawn ni bwyntio chi i’r ffordd cywir.