Bargen Penblwydd Gwe Cambrian Web | Gwe Cambrian Web

Penblwydd Hapus GCW!

Mae Gwe Cambrian Web yn troi yn 6 oed wythnos yma, a rydym yn hynod o falch o’r busnes yr ydym wedi ei adeiladu.

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi ennill gwobrau am fod y busnes arlein orau, ein mentergarwch, a wedi cael ein cydnabod am ein creadigrwydd. Gan ddefnyddio ein 18 mlynedd o brofiad cyfunol yn y diwydiant, rydym wedi gweithio gyda mudiadau anhygoel yma yng Nghymru i ddatblygu eu presenoldeb arlein a gwthio eu busnes yn bellach.Rydym yn angerddol am hynny – ag yn anelu i alluogi Cymru i gael presenoldeb sylweddol ar y tirwedd ddigidol.

A, gan ei bod yn benblwydd arnom, basem wrth ein boddau i wneud hynny i chithau hefyd. Hoffem gynnig, i’r 6 person nesaf i gysylltu gyda ni, bargen wych. Gwefan safonol, i gynnwys gwe-letya, a parth am £600.00. A, gan ein bod yn frwdfrydig dros roi presenoldeb i Gymru arlein, gallen wneud yn siwr bod eich parth yn un .cymru neu .wales.

Byddem hefyd yn cynnwys UNAI:

Mis am ddim o’n pecyn “Sibrwd” trwy ein chwaer gwmni Digida – sydd yn marchanta ar un cyfrwng cymdeithasol, crefftu postau yn benodol i’ch busnes ag ymateb i sylwadau a negeseuon ar eich rhan, i sicrhau y berthynas rhyngoch chi a’ch darpar gwsmer.

NEU:

Pecyn gofal ar gyfer eich gwefan am 3 mis, sydd yn gwneud yn siwr fod meddalwedd eich gwefan wedi ei ddiweddaru, cadarnhau diogelwch eich gwefan, a bod copiau wrth gefn rheolaidd fel ei fod yn ol ar ei draed os oes unrhyw broblem. Rydym yn cael Cymru a’r Gymraeg arlein, a byddem wrth ein boddau yn dod a chi gyda ni.

Hwyl Fawr,

Emlyn & Kerry