Blog - Gwe Cambrian Web

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading

Darllen mwy...

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Ddydd Gwener 12 Hydref gwelwyd Gwe Cambrian Web yn mynd ar daith i Fanceinion, ar gyfer rownd ranbarthol Gwobrau Cenedlaethol Forward Ladies. Roedd Kerry wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, ar gyfer Gogledd Orllewin Continue reading

Darllen mwy...

Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Ddydd Sadwrn 29 Medi 2018, buom yn bresennol mewn ddigwyddiad disglair ym Mhrifysgol Bangor – Gwobrau Busnes yr Ifanc Gogledd Cymru 2018. Mae busnes yr ifanc yn cyfeirio at unrhyw fusnes sy’n cael ei redeg gan rywun dan 35 oed. Continue reading

Darllen mwy...

Ffair Cymraeg yn y Gweithle

Ffair Cymraeg yn y Gweithle

Roeddwn wrth fy modd i dderbyn gwahoddiad i fod yn rhan o banel yn y Ffair Gymraeg yn y Gweithle a drefnwyd gan Cered yng Nghastell Aberteifi ar y 4ydd o Hydref. Mae’r panel yn ymwneud â “Rhannu Arfer Gorau”, Continue reading

Darllen mwy...

Pwy yw Gwe Cambrian Web?

Pwy yw Gwe Cambrian Web?

Pwy sy’n union yw Gwe Cambrian Web? Rydyn ni wedi bod o gwmpas ers dros 5 mlynedd bellach ac  wedi ein lleoli mewn swyddfa (Canolfan Busnes Aberystwyth yr ydym hefyd yn rhedeg) ar Stryd y Bont yn Aberystwyth.

Dechreuodd Continue reading

Darllen mwy...

Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Cawsom noson wych yn Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion 2018 a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Cliff. Wrth gwrs, roedd yr ystafell yn llawn o bobl ysbrydoledig ar draws ystod o wobrau, o Mam y Flwyddyn i Chwaraeon y Flwyddyn ac Continue reading

Darllen mwy...