Blog - Gwe Cambrian Web

Pwysigrwydd Brandio

Pwysigrwydd Brandio

Os ydych chi’n lleol i Aberystwyth neu Aberaeron – y post blog hwn yw ein herthygl ddiweddaraf yng ngholofn Marchnata Digidol EGO Chwefror 2019.

Mae brandio yn rhan mor bwysig o unrhyw fusnes, ond yn fy mhrofiad i o weithio Continue reading

Darllen mwy...

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading

Darllen mwy...

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Bydd cleientiaid yn aml yn gofyn i ni beth allent wneud i “gael canlyniadau gwell ar Google?” … ac un o’n hargymhellion yw blogio. Mae’n ffordd eithaf hawdd  o ddiweddaru rhywfaint o gynnwys  eich gwefan, rhywbeth mae peiriannau Continue reading

Darllen mwy...

Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Ddydd Mercher, 30ain o Ionawr, fe wnaethon ni dreulio’r bore, ynghyd â Cowshed a Dewi Fon Photography, yn  ffilmio darn astudiaeth achos ar gyfer ymgyrch Cymraeg mewn Busnes. Roedd hi’n fore gwych, gyda Emlyn a Kerry yn ateb cwestiynau Continue reading

Darllen mwy...

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Er i’r newidiadau hyn gael eu rhyddhau ddiwedd 2018, dim ond nawr rydym yn eu gweld ar ein grwpiau’n hunain ar Facebook. Felly beth sy’n digwydd?

Fe welwch fod mentora yn cael ei gyflwyno mewn grwpiau sy’n canolbwyntio ar ddatblygu Continue reading

Darllen mwy...

Lansio Gwefan Newydd Agor Drysau 2019

Lansio Gwefan Newydd Agor Drysau 2019

Mae’n wych bod yn greadigol ar ddechrau’r flwyddyn, yn enwedig gyda lansi gwefan arall sy’n dathlu’r celfyddydau! Agor Drysau – Opening Doors yw Gŵyl Ryngwladol Celfyddydau Perfformio Cymru ar gyfer Cynulleidfaoedd Ifanc, a drefnir bob dwy flynedd gan Arad Goch. Continue reading

Darllen mwy...

Hashnodau a LinkedIn

Hashnodau a LinkedIn

Yn ôl yn 2018, cyflwynodd LinkedIn hashnodau ar eu platfform. Er yn ymwybodol eich bod yn gyfarwydd a sut mae hashnodau yn gweithio, mae ychydig yn wahanol ar LinkedIn, oherwydd natur y platfform cyfryngau cymdeithasol ei hun a’r angen i Continue reading

Darllen mwy...

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio – gair y mae’n ymddangos fod sawl yn ceisio cuddio oddi wrtho. Tydio ddim i gyd am gerdded mewn i ystafell  llawn dieithriaid, ond yn hytrach, rhywbeth i’w gofleidio. Beth am i ni feddwl amdano mewn ffordd arall Continue reading

Darllen mwy...

Byddwch Yn Fwy’ch Hun

Byddwch Yn Fwy’ch Hun

Byddwch yn Fwy’ch Hun (Be More You) yw ein harwyddair ar gyfer 2019, ond beth a olygir wrth hyn? Mae’n ymwneud â sicrhau fod eich brand yn ddilys, pwnc a grybwyllwyd gennym  eisoes nifer o weithiau yn Continue reading

Darllen mwy...

Digida: Ehangu Gorwelion

Digida: Ehangu Gorwelion

Mae Gwe Cambrian Web yn ehangu gorwelion gyda lansiad ein busnes marchnata digidol newydd, Digida sy’n ymroddedig i bob peth digidol a marchnata!

O ble daeth y syniad? Yn ystod sesiwn rhwydweithio arbennig dros goffi rywbryd yn 2017, awgrymwyd y Continue reading

Darllen mwy...