Blog - Gwe Cambrian Web

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Mae’n siŵr i chi glywed neu weld emoji  ar eich taith drwy’r rhyngrwyd, ond sut allwch chi ddefnyddio’r rhain wrth farchnata ar-lein?

Rhywbeth hwyliog oedd Emojis yn wreiddiol, ond dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi datblygu i fod yn Continue reading

Darllen mwy...

Y Daith Hafan

Y Daith Hafan

Heb feddwl  yn ormodol amdano, fel dylunydd gwefan rydym yn mapio taith yn awtomatig ar gyfer defnyddiwr hafan pan fyddwn yn dechrau dyluniad newydd. Mae’n  hawdd iawn dechrau arni ac anghofio am y cleient, a dim yn esbonio Continue reading

Darllen mwy...

Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Mewn byd lle mae’r cyfryngau cymdeithasol yn uchel ar y rhestr flaenoriaeth, mae llawer o fusnesau neu sefydliadau bach yn anghofio am bwysigrwydd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Felly,  dyma flog byr gyda rhai ffeithiau SEO rhyfeddol,  fydd yn Continue reading

Darllen mwy...

Pwysigrwydd Brandio

Pwysigrwydd Brandio

Os ydych chi’n lleol i Aberystwyth neu Aberaeron – y post blog hwn yw ein herthygl ddiweddaraf yng ngholofn Marchnata Digidol EGO Chwefror 2019.

Mae brandio yn rhan mor bwysig o unrhyw fusnes, ond yn fy mhrofiad i o weithio Continue reading

Darllen mwy...

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading

Darllen mwy...

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Pa Mor Hir Ddylai Post Blog Fod?

Bydd cleientiaid yn aml yn gofyn i ni beth allent wneud i “gael canlyniadau gwell ar Google?” … ac un o’n hargymhellion yw blogio. Mae’n ffordd eithaf hawdd  o ddiweddaru rhywfaint o gynnwys  eich gwefan, rhywbeth mae peiriannau Continue reading

Darllen mwy...

Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Ddydd Mercher, 30ain o Ionawr, fe wnaethon ni dreulio’r bore, ynghyd â Cowshed a Dewi Fon Photography, yn  ffilmio darn astudiaeth achos ar gyfer ymgyrch Cymraeg mewn Busnes. Roedd hi’n fore gwych, gyda Emlyn a Kerry yn ateb cwestiynau Continue reading

Darllen mwy...