Gofynnwyd i ni gan Sarah Robertson o Ystâd Crogen i gynllunio a datblygu gwefan newydd i hyrwyddo eu lleoliad llety, priodasau a chynhadleddau.

Er bod eu hen wefan yn llawn gwybodaeth am yr hyn a gynnigir gan Ystâd Crogen, nid oedd yn gyfoes ac roedd hefyd yn anodd i ddefnyddwyr ei lywio’n rhwydd. Roedd Sarah yn awyddus i sicrhau bod defnyddwyr yn cael y wefan newydd yn hawdd i’w defnyddio, yn ogystal â bod yn ymatebol ar dabledi a ffônau symudol. Y brîff a roddwyd i ni am y dyluniad oedd creu gwefan gain, safonol a soffistigedig – un a oedd yn dal yn fodern, ond yn cadw at naws traddodiadol Ystâd Crogen, Llandrillo.

Ble oedd dechrau?

Y man cychwyn oedd codi’r cynnwys oddi ar yr hen wefan a’i ddiweddaru. Roedd hyn hefyd yn gymorth i ni ddylunio strwythur i’r safle  gyda tudalennau oedd yn haws i ymwelwyr eu harchwilio.

Un peth yw creu dyluniad glân ar gyfer y wefan, fodd bynnag, roeddem hefyd am i’r safle fod yn arddangos ychydig o ymdeimlad moethus a soffistigedig yr arlwyu.

Ar gyfer hyn, defnyddiwyd effaith Ken Burns ar  gyfer sioe sleidiau y dudalen gartref,  ynghyd a’r sioe sleidiau priodas. Mae’r effaith animeiddio gwych hwn,  sy’n ddefnyddio tremio’n fanwl ar ffotograffau, yn ychwanegu haen o ddyfnder ychwanegol i’r wefan.

Mae gwefan Ystâd Crogen yn hyrwyddo eu cyrsiau preswyl, llety, lleoliad digwyddiadau a lleoliad priodas yng Ngogledd Cymru. Mae pob tudalen yn benodol i’r gwahanol wasanaethau sydd ar gael, ac fel rhan o’n pecyn gwefan mae gan bob tudalen hefyd eiriau allweddol penodedig, meta tagiau a meta data.

crogenestate.com

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]