Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Rydym wedi bod yn gweithio ar PDF ar gyfer helpu busnesau, mudiadau ayyb yn ystod yr amser “od” iawn yma gyda coronafeirws. Mae’r PDF yma yn edrych ar sut gallech hybu eich marchnata arlein, trwy edrych ar Facebook, Trydar, Instagram Continue reading

‘Dwi ddim angen gwefan!

‘Dwi ddim angen gwefan!

Roeddwn yn sgrolio trwy Facebook bore yma, ac roedd ffrind wedi tagio un o’u ffrindiau yn  garedig mewn i bost oedd yn cynnig gweithdai digidol 3 diwrnod. Yr ateb oedd “’Dwi ddim angen gwefan” – digon teg meddyliais, ond Continue reading

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Colofn ddigidol EGO Medi; os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Mae llawer o bobl yn defnyddio “Straeon” ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol (mae’n nodwedd sy’n gyffredin i Instagram, Facebook, YouTube a mwy), Continue reading

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Colofn ddigidol Awst EGO- os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Os ydych chi’n rhedeg busnes a bod gennych bresenoldeb gweithredol ar-lein, dylech feddwl am Instagram a defnyddio straeon. Cyfeirir at Instagram yn Continue reading

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Mae’n siŵr i chi glywed neu weld emoji  ar eich taith drwy’r rhyngrwyd, ond sut allwch chi ddefnyddio’r rhain wrth farchnata ar-lein?

Rhywbeth hwyliog oedd Emojis yn wreiddiol, ond dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi datblygu i fod yn Continue reading

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Er i’r newidiadau hyn gael eu rhyddhau ddiwedd 2018, dim ond nawr rydym yn eu gweld ar ein grwpiau’n hunain ar Facebook. Felly beth sy’n digwydd?

Fe welwch fod mentora yn cael ei gyflwyno mewn grwpiau sy’n canolbwyntio ar ddatblygu Continue reading

Hashnodau a LinkedIn

Hashnodau a LinkedIn

Yn ôl yn 2018, cyflwynodd LinkedIn hashnodau ar eu platfform. Er yn ymwybodol eich bod yn gyfarwydd a sut mae hashnodau yn gweithio, mae ychydig yn wahanol ar LinkedIn, oherwydd natur y platfform cyfryngau cymdeithasol ei hun a’r angen i Continue reading

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio – gair y mae’n ymddangos fod sawl yn ceisio cuddio oddi wrtho. Tydio ddim i gyd am gerdded mewn i ystafell  llawn dieithriaid, ond yn hytrach, rhywbeth i’w gofleidio. Beth am i ni feddwl amdano mewn ffordd arall Continue reading