Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Rydym wedi bod yn gweithio ar PDF ar gyfer helpu busnesau, mudiadau ayyb yn ystod yr amser “od” iawn yma gyda coronafeirws. Mae’r PDF yma yn edrych ar sut gallech hybu eich marchnata arlein, trwy edrych ar Facebook, Trydar, Instagram Continue reading

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Mae’n siŵr i chi glywed neu weld emoji  ar eich taith drwy’r rhyngrwyd, ond sut allwch chi ddefnyddio’r rhain wrth farchnata ar-lein?

Rhywbeth hwyliog oedd Emojis yn wreiddiol, ond dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi datblygu i fod yn Continue reading

Newidiadau i Aelodaeth Grwp ar Facebook

Newidiadau i Aelodaeth Grwp ar Facebook

Yr wythnos diwethaf,  cafwyd diweddariad arall ar Facebook, yn ymwneud yn bennaf â’r adrannau grwpiau. Cythruddodd hyn lawer – efallai am resymau dilys.

Beth oedd y diweddariad yn ei wneud? Ar yr olwg gyntaf, ymdebygai  bod rhai cannoedd Continue reading