Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Rydym i gyd yn gyfarwydd â’r ystadegau bod cyfnodau canolbwyntio yn fyrrach nawr, yn enwedig o ran aros i wefannau lwytho. Yn ôl yr ystadegau hynny, nid yw hanner defnyddwyr y rhyngrwyd yn barod i aros 2 eiliad i gynnwys Continue reading