Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Hybu’ch Marchnata – PDF i Lawrlwytho

Rydym wedi bod yn gweithio ar PDF ar gyfer helpu busnesau, mudiadau ayyb yn ystod yr amser “od” iawn yma gyda coronafeirws. Mae’r PDF yma yn edrych ar sut gallech hybu eich marchnata arlein, trwy edrych ar Facebook, Trydar, Instagram Continue reading

Hashnodau a LinkedIn

Hashnodau a LinkedIn

Yn ôl yn 2018, cyflwynodd LinkedIn hashnodau ar eu platfform. Er yn ymwybodol eich bod yn gyfarwydd a sut mae hashnodau yn gweithio, mae ychydig yn wahanol ar LinkedIn, oherwydd natur y platfform cyfryngau cymdeithasol ei hun a’r angen i Continue reading