‘Dwi ddim angen gwefan!

‘Dwi ddim angen gwefan!

Roeddwn yn sgrolio trwy Facebook bore yma, ac roedd ffrind wedi tagio un o’u ffrindiau yn  garedig mewn i bost oedd yn cynnig gweithdai digidol 3 diwrnod. Yr ateb oedd “’Dwi ddim angen gwefan” – digon teg meddyliais, ond Continue reading

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Pam fod “Straeon” ar Gynnydd

Colofn ddigidol EGO Medi; os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Mae llawer o bobl yn defnyddio “Straeon” ar eu platfformau cyfryngau cymdeithasol (mae’n nodwedd sy’n gyffredin i Instagram, Facebook, YouTube a mwy), Continue reading

Sut i ddewis enw parth

Sut i ddewis enw parth

Un o’r cwestiynau cyntaf rhaid gofyn bob amser i unrhyw fusnes newydd a lansiad gwefan newydd yw – pa enw parth ydych chi eisiau? Mae’n ymddangos yn rhywbeth hawdd, ond mewn gwirionedd, gall fod yn faen tramgwydd. Mae’n rhaid i Continue reading

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Ydy’ch busnes ar Instagram?

Colofn ddigidol Awst EGO- os ydych chi yn Aberystwyth neu Aberaeron efallai eich bod wedi darllen hwn eisoes!

Os ydych chi’n rhedeg busnes a bod gennych bresenoldeb gweithredol ar-lein, dylech feddwl am Instagram a defnyddio straeon. Cyfeirir at Instagram yn Continue reading

Marchnata Diog

Marchnata Diog

Mae wastad werth glanhau a chlirio ‘nialwch, a mi wnaesom flog am hyn nol adeg y Nadolig. Penderfynais neithiwr i glirio proffil Trydar oedd gennym – i dorri lawr ar y nifer yr ydym yn ei ddilyn i wneud yn Continue reading

7 Arwydd fod angen gwefan newydd arnoch

7 Arwydd fod angen gwefan newydd arnoch

Mae technoleg a ffasiwn yn newid yn gyson ac yn gyflym, felly bydd angen adfywio’ch gwefan yn y man, neu ddechrau o’r dechrau o ran y dechnoleg y mae’n ei defnyddio, neu’r swyddogaeth y gall ei chynnig. Mae hynny’n berffaith Continue reading

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Pam fod Emojis Mor Bŵerus

Mae’n siŵr i chi glywed neu weld emoji  ar eich taith drwy’r rhyngrwyd, ond sut allwch chi ddefnyddio’r rhain wrth farchnata ar-lein?

Rhywbeth hwyliog oedd Emojis yn wreiddiol, ond dros y blynyddoedd diwethaf maent wedi datblygu i fod yn Continue reading

Y Daith Hafan

Y Daith Hafan

Heb feddwl  yn ormodol amdano, fel dylunydd gwefan rydym yn mapio taith yn awtomatig ar gyfer defnyddiwr hafan pan fyddwn yn dechrau dyluniad newydd. Mae’n  hawdd iawn dechrau arni ac anghofio am y cleient, a dim yn esbonio Continue reading

Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Pam ddylai eich busnes weithio ar SEO?

Mewn byd lle mae’r cyfryngau cymdeithasol yn uchel ar y rhestr flaenoriaeth, mae llawer o fusnesau neu sefydliadau bach yn anghofio am bwysigrwydd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Felly,  dyma flog byr gyda rhai ffeithiau SEO rhyfeddol,  fydd yn Continue reading

Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Rydym i gyd yn gyfarwydd â’r ystadegau bod cyfnodau canolbwyntio yn fyrrach nawr, yn enwedig o ran aros i wefannau lwytho. Yn ôl yr ystadegau hynny, nid yw hanner defnyddwyr y rhyngrwyd yn barod i aros 2 eiliad i gynnwys Continue reading

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading