Creu Cynnwys

Creu Cynnwys

Nid dylunio gwefannau yn unig a wnawn yma! Ers dechrau 2019 rydym wedi bod wrthi fel lladd nadroedd yn hysbysebu ein gwasanaethau creu cynnwys – ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, blogio a chopi yn gyffredinol. Rydym eisioes wedi gweithio gydag Continue reading

Gefeillio Toiled

Gefeillio Toiled

Rydym yn aml yn chwilio am ffyrdd gwahanol o helpu elusennau, a daethom ar draws y syniad Gefeillio Toiledau y mis diwethaf yn ein hoff far newydd, y Potel a’r Baril/Bottle and Barrel  yn Aberystwyth. Syniad syml, ond un Continue reading

Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Pam Fod Cyflymder Gwefan yn Bwysig

Rydym i gyd yn gyfarwydd â’r ystadegau bod cyfnodau canolbwyntio yn fyrrach nawr, yn enwedig o ran aros i wefannau lwytho. Yn ôl yr ystadegau hynny, nid yw hanner defnyddwyr y rhyngrwyd yn barod i aros 2 eiliad i gynnwys Continue reading

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Cymraeg – Y Ffin Derfynol!

Mewn pennod ddiweddar o Star Trek, Discovery, roedd nam ar systemau’r llong ofod yn golygu bod y cyfieithydd cyffredinol (Universal Translator) yn methu, a chlywyd nifer o ieithoedd gwahanol.

Am un funud fach hyfryd, un o’r ieithoedd hynny oedd Continue reading

Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Ddydd Mercher, 30ain o Ionawr, fe wnaethon ni dreulio’r bore, ynghyd â Cowshed a Dewi Fon Photography, yn  ffilmio darn astudiaeth achos ar gyfer ymgyrch Cymraeg mewn Busnes. Roedd hi’n fore gwych, gyda Emlyn a Kerry yn ateb cwestiynau Continue reading

Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Cymru 2018

Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Cymru 2018

Roeddem wrth ein boddau i dderbyn y newyddion ddoe fod Kerry  wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Busnes Cymru 2018, yng nghategori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn! Nod Gwobrau Busnes Cymru yw cydnabod y gorau o fusnesau ledled Cymru. Mae Gwobrau Continue reading

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Facebook: Mentoriaid mewn Grwpiau

Er i’r newidiadau hyn gael eu rhyddhau ddiwedd 2018, dim ond nawr rydym yn eu gweld ar ein grwpiau’n hunain ar Facebook. Felly beth sy’n digwydd?

Fe welwch fod mentora yn cael ei gyflwyno mewn grwpiau sy’n canolbwyntio ar ddatblygu Continue reading

Model Rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru

Model Rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru

Ddoe cawsom y newyddion fod Kerry wedi’i derbyn fel Model Rôl ar gyfer Syniadau Mawr Cymru – Big Ideas Wales. Mae’r hyfforddiant yn digwydd yn Llandudno fis nesaf, ac yna bydd Kerry yn mynychu ysgolion a cholegau sy’n rhedeg gweithdai Continue reading

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio a ‘Bird Box’

Rhwydweithio – gair y mae’n ymddangos fod sawl yn ceisio cuddio oddi wrtho. Tydio ddim i gyd am gerdded mewn i ystafell  llawn dieithriaid, ond yn hytrach, rhywbeth i’w gofleidio. Beth am i ni feddwl amdano mewn ffordd arall Continue reading

Digida: Ehangu Gorwelion

Digida: Ehangu Gorwelion

Mae Gwe Cambrian Web yn ehangu gorwelion gyda lansiad ein busnes marchnata digidol newydd, Digida sy’n ymroddedig i bob peth digidol a marchnata!

O ble daeth y syniad? Yn ystod sesiwn rhwydweithio arbennig dros goffi rywbryd yn 2017, awgrymwyd y Continue reading