Amdanom

Lansiwyd Gwe Cambrian Web ym mis Mehefin 2013 gan Kerry Ferguson ac Emlyn Jones ac mae wedi’i leoli yn Aberystwyth, Canolbarth Cymru. Ffurfiwyd y syniad busnes  oherwydd y diffyg gwefannau Cymraeg oedd ar gael ar-lein, ac  drwy edrych yn ddyfnach, y gost uchel o greu gwefan yn ddwyieithog. Dyma feddwl, gallwn ni wneud hyn am gost mwy fforddiadwy i fusnesau bach! Ac felly, ganwyd Gwe Cambrian Web.

Flwyddyn ar ôl blwyddyn rydym wedi cynyddu ein portffolio cleientiaid, ac wedi gweithio gydag amrywiaeth wych o fusnesau, elusennau a sefydliadau i’w helpu ddod ar-lein ac i helpu hyrwyddo eu brwdfrydedd a’u hangerdd ymhellach gyda marchnata digidol. Does dim byd  yn rhoi mwy o foddhad na gweld eich cleient yn gwneud yn dda ar gyfryngau cymdeithasol, neu safle gwefan yn cynyddu wrth i waith gael ei wneud ar optimeiddio peiriannau chwilio. Rydym yn angerddol am ddigidol – o godio i farchnata cyfryngau cymdeithasol.

Nid ein gwaith yn unig yw Gwe Cambrian Web, ond ein hangerdd hefyd. Mae ein brwdfrydedd dros ddarparu dylunio gwefannau trawiadol a gwych  yn golygu ein bod yn gyson  cadw fyny a’r  datblygiadau, y tueddiadau a’r dechnoleg ddiweddaraf. Ochr yn ochr â’ch gwefan, mae’n rheidrwydd i chi gael marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol cryf. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad ym maes marchnata ar gyfryngau cymdeithasol, rydym yn barod i’ch helpu i gyrraedd mwy o gwsmeriaid ar-lein, ac yn ddiweddar lansiwyd Digida fel ein cangen farchnata.

Gwobrau

2019

Rhestr Fer: “Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn” yn y Gwobrau Busnes Cymraeg 2018

Rhestr Fer: “Busnes Bach y Flwyddyn” yn y Gwobrau Busnes Gogledd Orllewin 2019

Wedi rhestru yn y “Top 100 #iAlso f:Entrepreneur 2019″

2018

Ennillwyr: “Busnes Arlein Gorau” yn y Gwobrau Busnes Ifanc Gogledd Cymru

Ennillwr: “Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn” (Kerry Ferguson) yn y Forward Ladies National Awards & Summit; Cymru, Gogledd Orllewin a Gogledd Iwerddon.

Rownd Terfynol: “Busnes Creadigol y Flwyddyn” yn y Gwobrau Busnes Ifanc Gogledd Cymru

Os rydych eisiau gwybodaeth am ein gwobrau cyn 2018, cysylltwch!