Archwiliadau

Rydym yn cynnig ystod o wahanol archwiliadau, yn cynnwys rhai sydd yn canolbwyntio ar eich SEO, eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol, eich gwefan, a mwy.

A yw eich gwefan yn perfformio cystal ag yr hoffech? Efallai nid ydych yn siwr ble gallech wella ar eich SEO? A yw’ch ymdrechion ar y cyfryngau cymdeithasol angen mwy o ffocws? Mae cael archwiliad yn ffordd dda o ddangos ble ydych chi ar hyn o bryd, pa welliannau gellir eu gwneud nawr, a hefyd cael syniadau ar gyfer newidiadau yn y dyfodol hefyd. MAe ystod o archwiliadau ar gael gennym, a bydden ni yn eu gyrru i chi fel adroddiad PDF. Er ein bod yn codi tal am yr archwiliad, nid oes disgwyliad i chi ein defnyddio ni ar gyfer y newidiadau.

Archwiliad Gwefan

Bydden ni yn edrych ar eich gwefan a darparu adroddiad PDF yn ymdrin ag amrywiaeth o bethau. Dyma ychydig o’r hyn yr ydym yn ei archwilio: We take a look at your website and provide you with a PDF report, covering a range of aspects. Here are just some of the areas we look at:

R

Perfformiad Gwefan

R

Hygyrchedd

R

Arferion gorau

R

Optimeiddio ar gyfer y peiriannau chwilio

R

Dyluniad

Archwiliad SEO

Cymerwch olwg ofalus ar eich gwefan o safbwynt y peiriannau chwilio – hyd yn oed os ydych yn hapus gyda sut mae’r wefan yn edrych ag ymddwyn, gall hyn helppu i yrru mwy o draffig iddo.

R

Cyflymder gwefan

R

Tagia a disgrifiadau meta

R

Tagiau teitl a pennawdau

R

Metadata lluniau

R

Diogelwch gwefan

Archwiliad Marchnata Digidol a Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’n werthfawr cael ail bar o lygaid ar eich marchnata digidol a cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig os oes angen ail-ffocysu a codi eich marchnata i’r lefel nesaf.

It’s always good to get a second pair of eyes on your digital marketing and social media, especially if you want to refocus and take your marketing to the next level.

R

Cysondeb brand

R

Amrywiaeth postau

R

Addasrwydd platfform

R

Dadansoddi cynnwys

R

Sylwadau cyffredinol

Nodwch bod TAW ar ben ein prisau

Llenwch y ffurflen isod i archebu eich awdit