Astudiaethau Achos

Dewis o'n gwaith - os hoffech weld mwy, cysylltwch os gwelwch yn dda. Rydym wedi ceisio arddangos ystod o enghreifftiau o'n cleientiaid.

Tŷ Siamas, Dolgellau

Tŷ Siamas, Dolgellau

Mae Tŷ Siamas yn ganolfan digwyddiadau wedi'i leoli ar Sgwâr Eldon yn Nolgellau. Yn lleoliad poblogaidd ar gyfer digwyddiadau, mae ganddynt hefyd ystafelloedd i'w llogi ar gyfer gwersi cerdd, recordio a mwy! Roedd gan y wefan newydd a ddarparwyd ar eu cyfer ychydig o...

Siop Arad Goch

Siop Arad Goch

Yn ddi-os, bu i Coronavirus gael effaith ofnadwy ar lawer yn y diwydiant celfyddydau yn ystod 2020, gan gynnwys Arad Goch, sef cwmni theatr a chelf lleol yn Aberystwyth. Gyda chyfyngiadau ar waith, a dim diwedd chwaith i weld ar y sefyllfa mewn gwirionedd, tua ddiwedd...

Yr Hen Stablau, Pontarfynach

Yr Hen Stablau, Pontarfynach

Gan ei bod yn dod o gefndir lletygarwch, mae Kerry bob amser yn frwd dros weithio ar eu gwefannau gyda chartrefi gwyliau a gwestai yn yr ardal. Roedd perchnogion Yr Hen Stablau ym Mhontarfynach yn awyddus i ‘fynd ar-lein’ am y tro cyntaf, a hyrwyddo eu 3 cartref...

Siop Grefftau a Choffi Pennau

Siop Grefftau a Choffi Pennau

Mae’r siop grefftau a choffi leol, Pennau wedi bod yn cael ei rhedeg gan yr un teulu ers blynyddoedd lawer. Ar ddechrau 2020, ail-frandiwyd y busnes, a roedd hyn angen cael ei adlewyrchu ar wefan newydd iddynt hefyd. Roedd angen i'r wefan newydd arddangos yr hyn y mae...

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

Roeddem yn falch iawn o weithio gyda Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar eu gwefan newydd, a lansiwyd yn barod ar gyfer hanner tymor mis Hydref, pan fyddai Gŵyl Amgueddfeydd Cymru fel arfer yn cael ei chynnal ledled Cymru. Ar gyfer 2020, symudodd yr ŵyl ar-lein, ac roedd y...

Ysgol Penglais

Ysgol Penglais

Buom yn gweithio gydag Ysgol Penglais yn Aberystwyth i greu gwefan newydd, oedd yn rhagori ar yr hen wefan iawn oedd ganddynt. Roedd angen i'r wefan newydd fod yn llawer haws i’w defnyddio, gyda chynnwys hawdd ei gyrchu yn ddibynnol a ydych yn fyfyriwr, neu'n rhiant /...

Academi Harddwch Swydd Bedford

Academi Harddwch Swydd Bedford

Buom yn gweithio gyda Wendy i ail-greu ei gwefan ar gyfer Academi Harddwch Bedfordshire ym mis Medi 2020. Yn anffodus roedd ei datblygwr gwefan blaenorol yn anghyraeddadwy, ac roedd y wefan yn dioddef oherwydd ei bod wedi dyddio. Hyn y gyd yn ystod Covid-19 oedd yn...

Tŷ Gwyliau Hedgehogs Haven

Tŷ Gwyliau Hedgehogs Haven

Hyfryd oedd gweithio gydag Ian a Debbie o Hedgehogs Haven, AirBnB newydd heb fod ymhell o Aberystwyth. Rhwng cyfnodau clo bu i ni allu ymweld â'r eiddo yma, sy'n atodiad hyfryd i’r ffermdy. Ganddo ardd breifat a'i batio ei hun ac mae’r tu mewn yn llawn o adnoddau...

Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru

Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Gyfreithiol Plant Cymru ers nifer o flynyddoedd, gan greu eu gwefan wreiddiol ar WordPress ychydig flynyddoedd yn ôl. Yn ystod 2020, fe wnaethant ail-frandio a buom yn gweithio gyda nhw i gyfieithu'r brand newydd i'r wefan. Un...

Canfod Lle – Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Canfod Lle – Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Gwefan gyda phwrpas ddeuol yw CanfodLle- pwrpas pen blaen a chefn. Ar gyfer y pen blaen, mae'r wefan yn borth chwilio am gartrefi gofal ar draws ardal Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Gall ymwelwyr â'r wefan bori trwy'r holl gartrefi gofal ar draws tair sir, yn...