Rhaid i wefan fod yn hawdd i’w defnyddio, wedi ei osod fyny mewn ffordd sydd yn gyrru eich cwsmeriaid i’r llefydd y maent yn chwilio amdano, ag yn hawdd iddynt ffeindio eu ffordd o yno os y mynnent. Mae digod o ystadegau sydd yn dangos i ymwelwyr adael y wefan yn ôl i’r peiriant gwe os nad ydynt yn gallu ffeindio beth yr oeddent yn chwilio andano yn sydyn.

Mae dyluniad clir a phroffesiynnol yn creu argraff da ar ymwelwyr – a basech chi yn prynu o siop gyda’r cynnyrch yn chwit chwat a labeli aneglur ar beth sydd ar gael? Na minnau chwaith!

Rydym yn cynnig gwasanaeth dylunio hyblyg, a gweithio gyda chi i wneud yn siwr y byddech yn hapus gyda’r dyluniad gorffenadwy, ag yn gweddu i’ch brand cyflawn.