Blog

Browse our blogs, covering a whole host of categories, or filter by our most popular categories listed below.

Y Daith Hafan

Y Daith Hafan

Heb feddwl  yn ormodol amdano, fel dylunydd gwefan rydym yn mapio taith yn awtomatig ar gyfer defnyddiwr hafan pan fyddwn yn dechrau dyluniad newydd. Mae'n  hawdd iawn dechrau arni ac anghofio am y cleient, a dim yn esbonio pam rydych chi'n gosod rhai elfennau mewn...

read more
Pwysigrwydd Brandio

Pwysigrwydd Brandio

Os ydych chi'n lleol i Aberystwyth neu Aberaeron - y post blog hwn yw ein herthygl ddiweddaraf yng ngholofn Marchnata Digidol EGO Chwefror 2019. Mae brandio yn rhan mor bwysig o unrhyw fusnes, ond yn fy mhrofiad i o weithio mewn marchnata, mae'n agwedd ar fusnes nad...

read more
Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Ddydd Mercher, 30ain o Ionawr, fe wnaethon ni dreulio'r bore, ynghyd â Cowshed a Dewi Fon Photography, yn  ffilmio darn astudiaeth achos ar gyfer ymgyrch Cymraeg mewn Busnes. Roedd hi'n fore gwych, gyda Emlyn a Kerry yn ateb cwestiynau am bwysigrwydd defnyddio'r...

read more