Buom yn gweithio gyda Wendy i ail-greu ei gwefan ar gyfer Academi Harddwch Bedfordshire ym mis Medi 2020. Yn anffodus roedd ei datblygwr gwefan blaenorol yn anghyraeddadwy, ac roedd y wefan yn dioddef oherwydd ei bod wedi dyddio. Hyn y gyd yn ystod Covid-19 oedd yn galw am ateb eithaf cyflym!

Fe wnaethon ni ailadeiladu’r wefan ar WordPress, tra hefyd yn gwneud mân addasiadau a diweddaru’r dyluniad cyffredinol. Mae’r wefan ei hun yn hyrwyddo pecynnau harddwch, yn ogystal â gwerthu cyrsiau ac eitemau siop. Roedd Wendy yn awyddus i symleiddio hyn gymaint â phosibl, oherwydd ar ei gwefan flaenorol roedd angen iddi nodi dyddiadau a gwybodaeth mewn 3 lle gwahanol.

Mae’r wefan newydd yn wefan fodern, ymatebol sydd wedi torri lawr ar weinyddiaeth yr Academi yn sylweddol.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Academi Harddwch Swydd Bedford:

  • Dylunio a datblygu gwefan
  • Gwe-letya

Ymwelwch â’r wefan yma.