Gwefan gyda phwrpas ddeuol yw CanfodLle- pwrpas pen blaen a chefn. Ar gyfer y pen blaen, mae’r wefan yn borth chwilio am gartrefi gofal ar draws ardal Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Gall ymwelwyr â’r wefan bori trwy’r holl gartrefi gofal ar draws tair sir, yn ogystal â gweld data byw ar swyddi gwag a’r mathau o welyau sydd ar gael.

Trwy’r cefn, mae gan bob sir a bwrdd iechyd fynediad at ddata’r cartref gofal – olrhain swyddi gwag, symudiadau a mwy yn wythnosol. Mae’r wefan yn cyfuno dau ofyniad yn un – sef y gallu i sicrhau bod data’n cael ei ddiweddaru o’r cartrefi gofal, a hefyd caniatáu i gartrefi gofal hysbysebu eu hunain hefyd.

I ni, roedd angen gwneud llawer iawn o ddatblygiad wedi’i deilwra ar gyfer lansio’r fersiwn CanfodLle Beta, ac yn barhaus er mwyn ychwanegu swyddogaeth ar gyfer datblygu a swyddogaeth newydd.

Ymwelwch â’r wefan yma.