Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Gyfreithiol Plant Cymru ers nifer o flynyddoedd, gan greu eu gwefan wreiddiol ar WordPress ychydig flynyddoedd yn ôl. Yn ystod 2020, fe wnaethant ail-frandio a buom yn gweithio gyda nhw i gyfieithu’r brand newydd i’r wefan.

Un peth da am WordPress! Oherwydd bod y dyluniad (y thema), a’r cynnwys (strwythur) ar wahân, mae’n ei gwneud hi’n haws o lawer newid golwg gwefan yn hytrach nag gorfod ailadeiladu o’r dechrau. Fe wnaethon ni greu thema newydd yn seiliedig ar y brandio newydd, a sicrhau bod y wefan yn gweithio’n ddi-dor gyda’r wedd newydd ar bob tudalen ac ar draws yr holl swyddogaeth.

Gwasanaethau a ddefnyddir ar gyfer Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru, Prifysgol Abertawe.

Dylunio Gwefan

Lletya Gwefan

Hyfforddiant optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)

Ymwelwch â’r wefan yma.