Roeddem yn falch iawn o weithio gyda Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar eu gwefan newydd, a lansiwyd yn barod ar gyfer hanner tymor mis Hydref, pan fyddai Gŵyl Amgueddfeydd Cymru fel arfer yn cael ei chynnal ledled Cymru. Ar gyfer 2020, symudodd yr ŵyl ar-lein, ac roedd y wefan yn ganolog er mwyn sicrhau bod hyn yn llwyddiannus, gyda fideos YouTube byw ac adran ddigwyddiadau helaeth yr oedd pob amgueddfa yn gallu cael mynediad ati i ychwanegu atynt eu hunain.

Fe wnaethom ddarparu sesiwn hyfforddi ar-lein ar gyfer yr amgueddfeydd, gan ddangos iddynt sut i fewngofnodi i wefan WordPress a diweddaru eu cofnodion (ar gyfer yr amgueddfa), a hefyd ychwanegu eu digwyddiadau. Darparwyd mewngofnodi i bob amgueddfa, ond gyda mynediad cyfyngedig i’r cefn-ôl fel na allent ond gweld a golygu eu gwybodaeth eu hunain.

Roedd y wefan yn ddwyieithog, ac roeddem yn sicrhau bod yr holl gyfieithiadau llinyn yn cael eu cyfieithu, a hefyd yn sicrhau bod y digwyddiadau’n gydnaws â digwyddiadau Google.

Gwasanaethau a ddarperir:

  • Dyluniad gwefan
  • Datblygiad wedi’i theilwra
  • Gwe-letya
  • Hyfforddiant Gwefan