Yn ddi-os, bu i Coronavirus gael effaith ofnadwy ar lawer yn y diwydiant celfyddydau yn ystod 2020, gan gynnwys Arad Goch, sef cwmni theatr a chelf lleol yn Aberystwyth. Gyda chyfyngiadau ar waith, a dim diwedd chwaith i weld ar y sefyllfa mewn gwirionedd, tua ddiwedd gwyliau’r haf daeth Arad Goch atom er mwyn datblygu ardal siop ar eu gwefan lle gallent werthu pecynnau i ysgolion ar gyfer theatr a drama.

Trwy weithio gydag Arad Goch, fe crëwyd siop syml ond effeithiol gan ddefnyddio WordPress sydd yn rhestru’r pecynnau sydd ar gael a chaniatáu i’r pecynnau hynny gael eu lawrlwytho’n hawdd ar ôl eu prynu.

Gallwch ymweld â’r wefan trwy glicio yma.

Gwasanaethau a ddarperir:

  • Datblygu gwefan a chyngor ar gyfer lawrlwythiadau digidol