Mae’r siop grefftau a choffi leol, Pennau wedi bod yn cael ei rhedeg gan yr un teulu ers blynyddoedd lawer. Ar ddechrau 2020, ail-frandiwyd y busnes, a roedd hyn angen cael ei adlewyrchu ar wefan newydd iddynt hefyd.

Roedd angen i’r wefan newydd arddangos yr hyn y mae siop Crefftau a Choffi Pennau yn ei wneud – yn gaffi poblogaidd, yn ogystal â siop anrhegion yn Bow Street ger Aberystwyth. Roedd y perchennog, Martin, hefyd yn awyddus i sicrhau bod y wefan yn ddwyieithog.

Oherwydd pandemig Covid-19, newidiodd cyfeiriad y wefan ychydig, gyda’r dymuniad i ychwanegu agwedd e-fasnach yn ogystal, fel y gallai ymwelwyr archebu cinio, cacennau, a bwyd pryd-ar-glud. Gan i ni weithio ar WordPress ar gyfer y dyluniad cychwynnol, nid oedd ychwanegu’r swyddogaeth newydd hyn yn broblem.

Pleser oedd gweithio gyda’r cwmni lleol hwn ar eu gwefan ar ei newydd wedd, a hefyd medru addasu’r busnes ar-lein er mwyn rhoi cymaint o gymorth â phosibl yn ystod amseroedd anodd i’r diwydiant lletygarwch.

Ymwelwch â’r wefan yma.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Siop Grefftau a Choffi Pennau:

  • Dyluniad gwefan
  • Gwe-letya