Hyfryd oedd gweithio gydag Ian a Debbie o Hedgehogs Haven, AirBnB newydd heb fod ymhell o Aberystwyth. Rhwng cyfnodau clo bu i ni allu ymweld â’r eiddo yma, sy’n atodiad hyfryd i’r ffermdy. Ganddo ardd breifat a’i batio ei hun ac mae’r tu mewn yn llawn o adnoddau modern.

Adeiladwyd y wefan gan ddefnyddio WordPress, fel y gall Debbie fewngofnodi a newid y prisiau a’r wybodaeth neu’r lluniau fel a phryd y dymuna. Darparwyd hyfforddiant ar sut i ddefnyddio WordPress fel rhan o’r dyfynbris, a gwnaethom hefyd helpu i sicrhau bod y rhestriad AirBnB wedi’i gosod yn gywir.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Hedgehogs Haven:

Dyluniad gwefan

Gwe-letya

Hyfforddiant WordPress

Ffotograffiaeth

Cliciwch yma i ymweld â’r wefan.