Mae Tŷ Siamas yn ganolfan digwyddiadau wedi’i leoli ar Sgwâr Eldon yn Nolgellau. Yn lleoliad poblogaidd ar gyfer digwyddiadau, mae ganddynt hefyd ystafelloedd i’w llogi ar gyfer gwersi cerdd, recordio a mwy!

Roedd gan y wefan newydd a ddarparwyd ar eu cyfer ychydig o ofynion allweddol: roedd angen iddi fod yn ddwyieithog, roedd medru gwerthu tocynnau trwyddi yn hanfodol, a hefyd y gallu i staff y swyddfa fewngofnodi ac ychwanegu digwyddiadau eu hunain.

Fe ddefnyddion ni WordPress i ddarparu’r holl swyddogaethau yma, a hefyd gweithio yn unol â’r canllawiau brand newydd yr oedd Tŷ Siamas wedi’u comisiynu – brand modern a hwyliog iawn i weithio gydag ef.

Er ei fod yn gwpl o flynyddoedd yn ôl bellach, rydyn ni bob amser yn mwynhau ychwanegu Tŷ Siamas i’n portffolio diweddaraf, oherwydd ei swyddogaeth, a’i olwg a’i ymdeimlad.

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn arbennig o anodd i leoliadau celfyddydol, ac nid yw Tŷ Siamas yn eithriad. Mae wedi bod yn rhyfedd iawn peidio â gweld y llu o ddigwyddiadau sydd ganddyn nhw fel arfer, ac rydyn ni’n gobeithio y gallan nhw oroesi hyd ddiwedd y pandemig hwn.

Ymwelwch â’r wefan yma.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Tŷ Siamas:

  • Datblygu gwefan
  • Gwe-letya
  • Office 365
  • Cynnal a chadw WordPress