Gan ei bod yn dod o gefndir lletygarwch, mae Kerry bob amser yn frwd dros weithio ar eu gwefannau gyda chartrefi gwyliau a gwestai yn yr ardal. Roedd perchnogion Yr Hen Stablau ym Mhontarfynach yn awyddus i ‘fynd ar-lein’ am y tro cyntaf, a hyrwyddo eu 3 cartref gwyliau yn yr ardal hyfryd hon.

Roeddent hefyd yn gymwys i gael cyfradd is ar wefan newydd gan eu bod yn aelodau o Dwristiaeth Canolbarth Cymru, gyda phwy yr ydym yn gyflenwyr rhestredig – gwell fyth!

Fe ymwelon ni â’r eiddo, gan dynnu lluniau i weithio ochr yn ochr â’r lluniau a dynnwyd eisoes gan y perchnogion. Mae ymweld â’r eiddo yn rhywbeth rydyn ni wastad yn awyddus i’w wneud er mwyn cael ymdeimlad da o’r lle. Rydyn ni erioed yn teimlo bod hyn yn bwysig, yn enwedig yn y diwydiant twristiaeth, gan ei fod o gymorth i ni arwain ein cleientiaid gyda’r hyn i’w roi ar eu gwefan o ran cynnwys.

Gyda golygfeydd hyfryd a mynediad hawdd i lawer o atyniadau yn yr ardal, rydym yn sicr y bydd Yr Hen Stablau yn gyrchfan boblogaidd iawn, hyd yn oed os ydy 2020 yn flwyddyn wahanol iawn i’r hyn yr oeddem i gyd yn ddychmygu ar ddechrau’r flwyddyn.

Ymwelwch â’r wefan yma.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Yr Hen Stablau ym Mhontarfynach:

  • Dyluniad gwefan
  • Gwe-letya
  • Ffotograffiaeth