Buom yn gweithio gydag Ysgol Penglais yn Aberystwyth i greu gwefan newydd, oedd yn rhagori ar yr hen wefan iawn oedd ganddynt. Roedd angen i’r wefan newydd fod yn llawer haws i’w defnyddio, gyda chynnwys hawdd ei gyrchu yn ddibynnol a ydych yn fyfyriwr, neu’n rhiant / gofalwr.

Fel unrhyw wefan newydd, mae’n gyfle gwych i ailstrwythuro’r ddewislen a’r tudalennau – buom yn gweithio gydag Ysgol Penglais i sicrhau cyn lleied o gliciau â phosibl i’r cynnwys, ac â bwydlen llywio mor hawdd â phosibl hefyd.

Oherwydd Covid-19, gosodwyd haen arall i’r wefan newydd hefyd, sef y gallu i gynnig diwrnod agored rhithwir ar y wefan. Trwy weithio gyda fideograffydd lleol, fe wnaethon ni greu adran ar y wefan gyda fideos YouTube wedi’u mewn-blannu, o bob adran yn yr ysgol. Rydym yn sicr yn teimlo bod hyn yn gwneud y wefan yn hygyrch iawn, a’r ysgol yn hygyrch i bawb sy’n dymuno ei phori.

Gwasanaethau a ddarperir ar gyfer Ysgol Penglais:

Datblygu gwefan

Gwe-letya

Ymwelwch â’r wefan yma.