Busnes Bach

Browse our blogs, covering a whole host of categories, or filter by our most popular categories listed below.

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Penblwydd hapus i ni yn 8 oed!

Er nad ydyw i weld fawr o amser ers i ni gychwyn ein busnes, mae’n dipyn o sioc sylweddoli ei fod bellach yn 8 mlynedd ers y dechreuad hynny! Mae'n rhyfeddol pa mor bell rydyn ni wedi teithio, o syniad a grybwyllwyd mewn ystafell wely yn gweithio oddi ar liniaduron i...

read more