Gwobrau

Browse our blogs, covering a whole host of categories, or filter by our most popular categories listed below.

Gwobrau Busnes Gwledig 2019

Ddydd Gwener diwethaf roeddem  yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam ar gyfer rowndiau terfynol rhanbarthol Gwobrau Busnes Gwledig 2019 - Cymru a Gogledd Iwerddon. Roeddem wedi cyrraedd rhestr fer - Busnes Gwledig Gorau o safbwynt Digidol, Cyfathrebu neu’r  Cyfryngau...

read more
Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2018

Ddydd Gwener 12 Hydref gwelwyd Gwe Cambrian Web yn mynd ar daith i Fanceinion, ar gyfer rownd ranbarthol Gwobrau Cenedlaethol Forward Ladies. Roedd Kerry wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, ar gyfer Gogledd Orllewin Lloegr,...

read more
Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Busnes ar-lein y Flwyddyn 2018!

Ddydd Sadwrn 29 Medi 2018, buom yn bresennol mewn ddigwyddiad disglair ym Mhrifysgol Bangor - Gwobrau Busnes yr Ifanc Gogledd Cymru 2018. Mae busnes yr ifanc yn cyfeirio at unrhyw fusnes sy'n cael ei redeg gan rywun dan 35 oed. Roedd yr ystafell yn llawn o fusnesau o...

read more
Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Gwobrau Arwyr Lleol: 2018

Cawsom noson wych yn Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion 2018 a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Cliff. Wrth gwrs, roedd yr ystafell yn llawn o bobl ysbrydoledig ar draws ystod o wobrau, o Mam y Flwyddyn i Chwaraeon y Flwyddyn ac wrth gwrs, Ysbrydoliaeth y Flwyddyn....

read more