Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin a ofynnir - cysylltwch â ni os oes gennych chi fwy.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Beth yw cost gwefan?

Mae hyn yn dibynnu’n hollol ar yr hyn rydych chi am i’r wefan ei wneud, sy’n swnio braidd yn niwlog. Y gwir yw, po fwyaf yr ydych am i’r wefan ei wneud, o ran ei swyddogaeth, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i ni weithio arni.

Cymerwch gip ar ein tudalen Prisiau i gael syniad o’n costau dylunio gwefan. Rydyn ni bob amser yn hapus i sgwrsio am eich cyllideb a rhoi gwybod i chi beth sy’n bosib am yr arian.

A allaf dalu am y wefan mewn rhandaliadau?

Cewch – rydym yn ymwybodol y gall talu’r cwbl ar yr un pryd fod yn anodd i fusnesau bach ac unigolion. Rydym bob amser yn hapus i drafod opsiynau talu fel taliadau misol, yn ystod y datblygiad ac unwaith y bydd y wefan yn fyw.

Beth yw lletya?

Byddwn wastad yn egluro lletya fel y darn bach o’r rhyngrwyd rydych chi’n ei rentu, lle mae’ch gwefan yn eistedd (a’ch e-bost o bosib). Mae pob gwefan fyw yn cael ei lletya yn rhywle.

A allaf symud fy ngwefan i chi?

Gallwch – rydym wedi gweithio gyda llawer o gleientiaid gyda gwefan sydd eisoes wedi ei datblygu yn rhywle arall, a sydd wedi symud eu lletya a gwasanaethau parth drosodd inni –am rhyw reswm neu gilydd.

Allwch chi wneud rhywfaint o waith ar fy ngwefan?

Rydym yn gweithio gyda llawer o gleientiaid  na wnaethom adeiladu eu gwefan yn wreiddiol, ond mae’r cleient am wneud newidiadau neu ychwanegiadau. Yn y rhan fwyaf o achosion, gallwn wneud hyn, ond byddwn bob amser yn gofyn am gael cip olwg ar y wefan er mwyn sicrhau ein bod ni’n deall pa dechnoleg yr adeiladwyd gyda.

Oes gennych chi becynnau cynnal a chadw misol?

Oes! Mae nifer o Gynlluniau Gofal ar gael, sydd yn ymdrin ag ystod eang o destunau. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y wefan yn ddiogel, bod y feddalwedd yn gyfredol, monitro am hacwyr, dyrannu amser i weithio ar eich SEO a mwy. Gweler ein pecynnau yma.

A allwch chi edrych ar fy nghyfryngau cymdeithasol a rhoi gwybod i mi sut i wella?

Medrwn! Gallwn naill ai gynnig archwiliad, lle byddwn yn llunio adroddiad gyda rhai awgrymiadau ar sut y gallwch chi wella a’r hyn rydych chi’n ei wneud yn dda yn barod, neu’n methu alan. Neu, gallwn gynnig ymgynghoriad fesul awr, lle byddwn yn edrych ar eich cyfryngau cymdeithasol ac yna’n trefnu cyfarfod o awr gyda chi. Trwy hyn, rydych yn elwa o’n harbenigedd, a derbyn llawer o gymorth a chyngor.

Does gennyf amser i redeg fy nghyfryngau cymdeithasol fy hun, allwch chi helpu?

Gallwn. Rydym yn rheoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ystod o gleientiaid a gallwn wneud hyn yn ddwyieithog hefyd. Rydym yn rheoli llwyfannau gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest, gan sicrhau ein bod yn postio cynnwys amrywiol, yn ymgysylltu â’ch cynulleidfa ac yn tyfu eich rhwydwaith. Kerry yw ein rheolwr cyfryngau cymdeithasol arbenigol, mae ganddi ddiploma mewn Marchnata Digidol, tystysgrif DPP mewn Cynllunio Cynnwys a chanddi gymhwyster Facebook Blueprint (Cydymaith Marchnata Digidol) ac yn cyfaddef iddi fod yn gȋc cyfryngau cymdeithasol!

Gweler ein pecynnau yma.

Ble ydw i'n dechrau gyda'r cyfryngau cymdeithasol?

Mae’n bwysig dechrau trwy adnabod pam rydych am ddechrau arnynt- beth yw eich nodau? Pam ydych chi ar gyfryngau cymdeithasol? Pwy fyddwch chi’n helpu a sut?

Rydym o hyd yn barod i helpu, ac mae Kerry yn cynnig sgwrs 45 munud yn rhad ac am ddim i helpu busnesau newydd ddechrau ar y cyfryngau cymdeithasol. Cysylltwch â ni!

Ydych chi'n cynnig unrhyw weminarau?

Byddwn. Dros 2020 cynhaliom nifer o weminarau ac mae yna galendr o weminarau ar gyfer 2021 hefyd. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Hoffwn greu fy ngwefan WordPress fy hun, a allwch chi helpu?

Gallwn! Mae gennym becyn o’r enw Adeiladu Eich Pecyn Eich Hun, gyda dwy haen iddo. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant WordPress hefyd. Felly os ydych chi eisoes wedi sefydlu’ch gwefan ond ansicr beth i’w wneud, yna gall yr hyfforddiant fod o gymorth mawr .

Ceir mwy o wybodaeth am ein pecynnau trwy glicio yma, ac am ein sesiynau hyfforddi trwy glicio yma.

Ydych chi wedi cofrestru at ddibenion TAW?

Do, mae Gwe Cambrian Web Cyf wedi’i gofrestru ar gyfer TAW, felly bydd angen ychwanegu TAW ar ben unrhyw brisiau y byddwch chi’n eu gweld ar ein gwefan, Nid yw y prisiau a welwch yn cynnwys TAW.

Nid ydych wedi ateb fy nghwestiwn!

Peidiwch â chynhyrfu! Gallwch ofyn unrhyw beth i ni trwy anfon e-bost atom, codi’r ffôn neu lenwi ein ffurflen gyswllt ar-lein.

01970 623 906

info@cambrianweb.com