Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ran mawr o redeg busnes arlein, a mae'r sgiliau gennym ni i helpu.

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Nid yw pawb yn hyderus yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, na hyrwyddo eu hunan. Nid yw i gyd am WERTHU WERTHU WERTHU. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yno i gysylltu gyda’ch cwsmeriaid, sgwrsio a’r rhai selog, a chreu sylfaen gryf o gefnogwyr triw. Mae pob platfform yn unigryw yn y ffordd dylid eu defnyddio, a bydd pob platfform yn yngweithio yn wahanol ar gyfer eich busnes hefyd. Os yw Instagram yn gweithio’n dda i’ch met sydd yn rhedeg busnes caffi – nid yw’n reol y bydd yn gweithio ar gyfer busnes megis asiantaeth dai er enghraifft.

Sut gall y cyfryngau cymdeithaasol helpu eich busnes?

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gost-effeithiol

Gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol am ddim, hyd yn oed ar gyfer busnesau. Daw’r costau i mewn pan eich bod eisiau hysbysebu ar y platfformau i grwpiau benodol o bobl. Nid yw pob busnesau yn gwneud hynny, ag yn dibynnu ar eu cynulleidfa “organig”. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhatach na llawer o’r dulliau hysbysebu traddodiadol.

Mae'n HYNOD o boblogaidd

Mae gan Facebook dros 2.3 BILIWN o ddefnyddwyr – mae hyn yn gynulleidfa anferthol y gallech ei gyrraedd. Rydym yn dweud yn aml, os nad ydych ar y cyfryngau cymdeithasol, gallwch roi bet fod eich cystadleuwyr yno.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn tyfu ffyddlondeb brand

Pwrpas y cyfryngau cymdeithas yw i fod yn gymdeithasol arlein gyda’ch cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid. Felly, rhaid cael sgyrsiau gyda pobl, cynyddu ffyddlondeb brand, tyfu perthnasau a mwy.
w

Gallech rannu lot am eich busnes

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn le poblogaidd i’ch cwsmeriaid ddysgu amdanoch, nei i ganfod cynnyrch a gwasanaethau  newydd. Drwy ei ddefnyddio, gallech rannu lot am eich busnes – eich gwerthoedd, amcanion, y stori tu ol i’r llenni – er mwyn gwahodd pobl mewn, a’u perswadio i’ch dewis chi.

Perffaith ar gyfer gwasanaeth cwsmer

Dylai fod yn benderfyniad hawdd, ond hyd yn oed heddiw, nid yw rhai cwmniau mawr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwasanaeth cwsmer. A dweud y gwir, mi fydd hyn yn dwf mawr yn 2020. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r cyfle i chi ddangos eich hunan, a dangos ymateb sydyn i’ch cwsmeriaid.

Cyrraedd amrywiaeth o bobl - lledu'r gair

Un o bethau gwych y cyfryngau cymdeithasol yw y gallwch gyrraedd pobl o bob oed a demograffeg – i ledu’r gair i rwydwaith llawer mwy.

Ble down ni i mewn?

Pan ddaw i’r cyfryngau cymdeithasol, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori, hyfforddiant a pecynnau rheoli. Ddim yn siwr beth ydych chi ei angen? Rhowch alwad ffon a cawn sgwrs.

Pecynnau Rheoli

Nid yw’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pawb, a dyna pam yr ydym ni yn cynnig pecynnau i’ch galluogi i roi y baich arnom ni. Mae’r pecynnau rheoli yn siwtio i’r rhai sydd ddim a’r amser i’w roi i’r cyfryngau cymdeithasol, neud sydd yn gwybod nad yw’n eu cryfderau!

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o declynnau i greu cofnodion a graffeg, fideo a straeon, yn dibynnu ar eich busnes. Cofiwch fodd bynnag ei fod yn ymdrech dîm, a rydym wastad yn eich cadw’n rhan o’r broses.

Rydym yn hyderus fod ein pecynnau yn cynnigmwy na cwmniau marchnata eraill. Dyma’r hyn rydym yn ei gynnig ymhob pecyn rheoli marchnata cyfryngau cymdeithasol:

 

  • Rydym wastad yn cwrdd wyneb-yn-wyned, fel y gallen drafod yn agored am ba blatfformau yr ydych arno (neu eisiau bod arno), beth yw eich amcanion, a sut gallen ni helpu
  • Rydym wastad yn creu lluniau graffeg, a fideos ar gyfer eich busnes (nifer yn ddibynnol ar y pecyn) – ni fyddech yn eu gweld yn unrhywle arall ar y we
  • Wnawn ni gadw llygad ar eich cystadleuwyr lleol a cenedlaethol. Mae’n dda cadw llygad ar beth sy’n mynd ymlaen
  • Wnawn ni wstad gytuno gyda chi ar sut i ateb negeseuon a sylwadau ar eich tudalen, fel y gallwch ymddiried ynom i’w adael i ni
  • Rydym yn ateb i negeseuon a sylwadau cyn gynted ag y gallen ni – mae sgwrsio ag ymateb yn allweddol ar y cyfryngau cydeithasol, a mae llawer o gwmniau marchnata yn methu ar hyn
  • Ar ddiwedd y dydd, rydym wedi bod yn rhedeg ein busnes yn agored, tryloyw ac onest ers y cychwyn – felly gofynnwch unrhyw gwestiwn am farchnata digidol
Rydym yn mor angerddol am y cyfryngau cymdeithasol, ag ydan ni am ddylunio gwefannau gwych – ag yn cadw’n sgiliau a gwybodaeth yn flaenllaw yn y byd mawr o ddigidol.

I ddysgu mwy am ein marchnata digidol, ewch i wefan ein chwaer fusnes: Marchnata Digida – digida.co.uk