Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ran mawr o redeg busnes arlein, a mae'r sgiliau gennym ni i helpu.

Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

Nid yw pawb yn hyderus yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, na hyrwyddo eu hunan. Nid yw i gyd am WERTHU WERTHU WERTHU. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yno i gysylltu gyda’ch cwsmeriaid, sgwrsio a’r rhai selog, a chreu sylfaen gryf o gefnogwyr triw. Mae pob platfform yn unigryw yn y ffordd dylid eu defnyddio, a bydd pob platfform yn yngweithio yn wahanol ar gyfer eich busnes hefyd. Os yw Instagram yn gweithio’n dda i’ch met sydd yn rhedeg busnes caffi – nid yw’n reol y bydd yn gweithio ar gyfer busnes megis asiantaeth dai er enghraifft.

Sut gall y cyfryngau cymdeithaasol helpu eich busnes?

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gost-effeithiol

Gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol am ddim, hyd yn oed ar gyfer busnesau. Daw’r costau i mewn pan eich bod eisiau hysbysebu ar y platfformau i grwpiau benodol o bobl. Nid yw pob busnesau yn gwneud hynny, ag yn dibynnu ar eu cynulleidfa “organig”. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhatach na llawer o’r dulliau hysbysebu traddodiadol.

Mae'n HYNOD o boblogaidd

Mae gan Facebook dros 2.3 BILIWN o ddefnyddwyr – mae hyn yn gynulleidfa anferthol y gallech ei gyrraedd. Rydym yn dweud yn aml, os nad ydych ar y cyfryngau cymdeithasol, gallwch roi bet fod eich cystadleuwyr yno.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn tyfu ffyddlondeb brand

Pwrpas y cyfryngau cymdeithas yw i fod yn gymdeithasol arlein gyda’ch cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid. Felly, rhaid cael sgyrsiau gyda pobl, cynyddu ffyddlondeb brand, tyfu perthnasau a mwy.

w

Gallech rannu lot am eich busnes

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn le poblogaidd i’ch cwsmeriaid ddysgu amdanoch, nei i ganfod cynnyrch a gwasanaethau  newydd. Drwy ei ddefnyddio, gallech rannu lot am eich busnes – eich gwerthoedd, amcanion, y stori tu ol i’r llenni – er mwyn gwahodd pobl mewn, a’u perswadio i’ch dewis chi.

Perffaith ar gyfer gwasanaeth cwsmer

Dylai fod yn benderfyniad hawdd, ond hyd yn oed heddiw, nid yw rhai cwmniau mawr yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwasanaeth cwsmer. A dweud y gwir, mi fydd hyn yn dwf mawr yn 2020. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r cyfle i chi ddangos eich hunan, a dangos ymateb sydyn i’ch cwsmeriaid.

Cyrraedd amrywiaeth o bobl - lledu'r gair

Un o bethau gwych y cyfryngau cymdeithasol yw y gallwch gyrraedd pobl o bob oed a demograffeg – i ledu’r gair i rwydwaith llawer mwy.

Ble down ni i mewn?

Pan ddaw i’r cyfryngau cymdeithasol, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori, hyfforddiant a pecynnau rheoli. Ddim yn siwr beth ydych chi ei angen? Rhowch alwad ffon a cawn sgwrs.

An absolutely fabulous company that gave me solid advice and help to further my company on social media. Will definitely use again. Highly recommended!

Sarah Morgan

Perchennog, Siop y Bont, Pontrhydfendigaid