Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Nid  pawb sydd yn hyderus wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes neu ddyrchafiad – ac nid yw pob amser yn ymwneud â gwerthu, gwerthu, gwerthu chwaith.

Mae cyfryngau cymdeithasol yno i ymgysylltu â’ch cwsmeriaid posibl, sgwrsio â’ch rheoleiddwyr a chreu sylfaen o gefnogwyr/cleientau ffyddlon. Mae pob llwyfan yn unigryw yn y ffordd y dylid ei defnyddio, a bydd pob platfform yn gweithio’n wahanol ar gyfer eich busnes hefyd. Er hwyrach fod Instagram yn gweithio’n  arbennig ar gyfer eich ffrind sy’n rhedeg caffi, nid yw’n golygu y bydd yn gweithio cystal i chi a’ch asiantaeth osod, er enghraifft.

Felly, sut gallwn eich helpu? Gallwch lawrlwytho ein Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes a phori drosto a gallwch hefyd ein dilyn ar-lein  i dderbyn awgrymiadau a chyngor defnyddiol. Rydym  y  ogystal yn cynnig hyfforddiant 1-1 neu hyfforddiant grŵpiau bychan.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan annatod o’n busnes, nid yn unig ar gyfer hyrwyddo’r hyn a wnawn, ond hefyd ar gyfer cysylltu a rhwydweithio. Rydym yr un mor angerddol am y cyfryngau cymdeithasol  ac yr ydym am ddylunio gwefannau gwych – rydyn ni’n cadw’n gyfoes a’r newidiadau ac yn sicrhau ein bod ar flaen y gad o ran yr hyn sy’n digwydd ym myd mawr cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi eisiau help llaw gyda’r cyfryngau cymdeithasol cysylltwch â ni! Hoffem drafod eich anghenion chi fel busnes / sefydliad, eich strategaeth gymdeithasol gyfredol a pha lwyfannau rydych chi eisioes yn eu defnyddio. Bydd hyn yn rhoi syniad da inni pa fath o hyfforddiant i’w gynnig.