Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae ein sesiynau hyfforddi ar gael ar gyfer rhywun sy’n hollol newydd iddynt neu rywun sy'n chwilio am rywbeth ychydig yn fwy penodol. Gofynnwch!

Nid pawb sydd hollol hyderus i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes.

Rydyn ni yma i roi’r arfau i chi redeg eich cyfryngau cymdeithasol. Er bod gennym ni becynnau rheoli i’w cynnig, rydym yn ymwybodol bod yn well gan rai ofalu am eu sianeli cyfryngau cymdeithasol eu hunain. Mae gennym opsiynau ymgynghori ar gael, yn ogystal â hyfforddiant – waeth beth yw eich lefel neu’ch profiad.

Ar gyfer unrhyw un o’n pecynnau hyfforddi, cysylltwch yn gyntaf fel y gallwn gael sgwrs am ble rydych chi ar hyn o bryd, a’r hyn rydych chi am fedru ei gyflawni ar gyfryngau cymdeithasol. Nid yn unig y byddwn yn onest – nid yn unig yn derbyn ein sesiynau hyfforddi, byddwch hefyd yn derbyn digonedd o awgrymiadau a chyngor yn ystod y daith.

Yn olaf, mae gennym hefyd adnoddau y gallwch eu lawrlwytho. Gallech ddechrau trwy lawrlwytho a darllen ein Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes. A gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ein dilyn ar-lein (@gwecambrianweb) i dderbyn nifer o awgrymiadau a chyngor defnyddiol.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan enfawr o’n busnes, nid yn unig ar gyfer hyrwyddo’r hyn rydym yn ei wneud, ond hefyd ar gyfer cysylltu a rhwydweithio. Rydyn ni mor frwd ynghylch y cyfryngau cymdeithasol ag yr ydym ni ynglŷn â dylunio gwefannau gwych –  byddwn yn cadw’n gyfredol ag unrhyw newidiadau ac yn sicrhau ein bod ni ar y blaen yn yr hyn sy’n digwydd allan ym myd mawr y cyfryngau cymdeithasol.

Hyfforddiant 1-i-1

Yn benodol ar eich cyfer chi a ble rydych chi’n dymuno bod ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hyfforddiant 1-i-1 yn ffordd wych o sicrhau eich bod chi wir yn cael y mwyaf allan  o’r sesiwn.

Sesiynau hanner diwrnod £350. (cyn. TAW).

Mae sesiynau byrrach awr o hyd ar gael. Gofynnwch!

Grwpiau Bach

Gwych ar gyfer grŵp sydd i gyd ar yr un lefel, neu o’r un busnes neu sefydliad. Gallwn gwmpasu pob un o’r platfformau cyfryngau cymdeithasol yn benodol ar gyfer y grŵp.

Sesiynau hanner diwrnod am £ 350.00 (cyn TAW).

Arddull Gweithdy

Arddull  mwy eang o hyfforddi, sy’n addas ar gyfer grwpiau o dros 8 o bobl. Gallwn ganolbwyntio ar un platfform neu gwmpasu ystod, ac rydym bob amser yn agored i gwestiynau a thrafodaethau.

Yn ystod 2020 bu inni gynnal llawer o weithdai hyfforddi dros Zoom a Teams.

Pam dod atom ni yn Gwe Cambrian Web i dderbyn hyfforddiant a chyngor cyfryngau cymdeithasol?

Kerry  sydd yn arwain ar unrhyw beth sy’n ymwneud a’r cyfryngau cymdeithasol yn Gwe Cambrian Web. Mae Kerry’n frwdfrydig iawn am y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol (law yn llaw â dylunio gwefan wych wrth gwrs).

Gan ei bod yn siarad Cymraeg yn rhugl mae hyn yn golygu y gall Kerry ddarparu hyfforddiant i chi yn Gymraeg neu Saesneg, yn ogystal â rheoli unrhyw blatfform cyfryngau cymdeithasol ar eich rhan. Wedi bod yn rheoli ystod o blatfformau ar gyfer cleientiaid dros nifer o flynyddoedd, mae gan Kerry gyfoeth o brofiad ar Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn.

Mae datblygiad proffesiynol yn bwysig iawn i Kerry, sy’n treulio LLAWER o amser yn ymchwilio ac yn mynychu gweminarau, hyfforddiant a chynadleddau. Yn ystod 2019, mynychodd Wythnos Cyfryngau Cymdeithasol Bryste, yn ogystal â chynadleddau Digital Women yn Llundain. Yn 2020 bu’n siarad mewn 3 cynhadledd gan gynnwys un gynhadledd ryngwladol, i gyd am gyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, ym mis Hydref 2020 llwyddodd yn arholiad,- Facebook Blueprint: Cydymaith Marchnata Digidol, ac enillodd ardystiad DPP ar gyfer Cynllunio Cynnwys ar Gyfryngau Cymdeithasol. Yn ddiweddar, ym mis Mawrth 2021, llwyddodd Kerry yn yr arholiad Rheoli Cymunedol gyda Facebook Blueprint, ac mae wedi siarad mewn dwy gynhadledd eleni am SEO a marchnata digidol.

Pam egluro hyn?  Oherwydd rydyn ni am i chi deimlo hyder ym mrwdfrydedd a gwybodaeth Kerry, yn ogystal â chael sicrwydd fod yr hyn rydym yn ei ddysgu y diweddaraf yn y diwydiant.