Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Gadewch i ni gymeryd y straen a'r poeni am y cyfryngau cymdeithasol oddi arnoch. Gallen reoli eich tudalennau a proffiliau, gyda cymaint neu gyn leiad o fewnbwn gennych chi ag y mynnoch.

Mae gennym dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cyfryngau cymdeithasol, ar ôl dechrau yn y fasnach lletygarwch yn ôl yn 2007.

Ers hynny, rydym bellach yn rheoli dros 30 o broffiliau ar draws ystod o blatfformau ar gyfer amrywiaeth o gleientiaid – gan gynnwys lletygarwch, masnach, busnesau bach a mwy.

Kerry yw ein harbenigwr cyfryngau cymdeithasol, a thrwy 2020 mae wedi gweithio gyda cleientiaid i reoli eu platfformau cymdeithasol, cynnig gweminarau dirifedi a sesiynau 1-i-1 am ddim. Bob amser ar flaen y gad gyda’r datblygiadau a’r tueddiadau diweddaraf, mae Kerry yn wirioneddol frwdfrydig dros weld busnesau bach yn llwyddo ar-lein ac mae bob amser yn sicrhau ei bod yn gweithio ar ei datblygiad proffesiynol ei hunan er mwyn trosglwyddo’r wybodaeth hon i’n cleientiaid.

Ond nid brwdfrydedd yw popeth – mae’r cymwysterau gennym hefyd.

 

Rydyn ni wedi cynnig rheolaeth cyfryngau cymdeithasol ers blynyddoedd ac mae’n fwy poblogaidd nag erioed – rydym yn rhedeg eich cyfryngau cymdeithasol i chi.

Byddwn yn creu strategaeth yn seiliedig ar eich nodau chi a sut yw ydych am i’r cyfryngau cymdeithasol weithio i chi, a byddwn yn gweithio ar eich proffiliau yn ddyddiol i gyflawni’r nodau hynny.

Gall y nodau fod yn unrhyw beth o gynyddu amlygiad eich brand yn fisol i yrru mwy o draffig i’ch gwefan.

Facebook Blueprint

Achrededig Facebook Blueprint – Cydymaith Marchnata Digidol (dilys o Hydref 2020-2022)

Facebook Blueprint

Achrededig Facebook Blueprint – Community Manager (Dilys o Mawrth 2021-2022)

Cynllunio Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol

Cwrs achrededig DPP ar gyfer cynllunio cynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Academi Shaw

Rhagoriaeth mewn Diploma Marchnata Digidol gydag Academi Shaw.

Beth sydd wastad yn gynwysedig yn ein pecynnau rheoli?

R

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb

Fel hyn, gallwn sgwrsio’n agored am ba blatfformau cyfryngau cymdeithasol rydych chi’n eu defnyddio (neu eisiau eu defnyddio), eich nodau, a lle gallwn ni helpu.

Hyn yn amhosibl? Dim problem – gellir cael sgwrs dros Skype, Zoom neu hyd yn oed alwad ffôn hen ffasiwn.

R

Delweddau, graffeg a fideos unigryw

Mae rhai pecynnau yn caniatáu mwy, ond mae beth bynnag a wnawn wedi’i ddylunio gyda gofal a’ch brand chi mewn golwg. Rydyn ni am i chi sefyll allan ymysg eich cystadleuwyr, ac mae delweddau personol, graffeg a fideos yn helpu.

R

Defnyddio'r holl nodweddion sydd ar gael

Rydym yn gwbl ymwybodol bod gennym lawer o gystadleuaeth yn y maes hwn, ond gallwn fod yn hyderus wrth ddweud nad ydym yn cyfyngu o fewn bob pecyn y nodweddion a ddefnyddiwn ar bob platfform. Straeon, arolygon barn, fideos – beth bynnag a enwir, byddwn ni’n ei ddefnyddio.

R

Beth mae eich cystadleuwyr yn wneud?

Byddwn bob amser yn gwirio’r gystadleuaeth ar eich cyfer. Mae’n dda gosod targedau a hefyd sicrhau nad ydym ar ddamwain, yn gwneud yr un peth!

R

Ymgysylltu

Mae ein holl becynnau yn cynnwys ymgysylltu – byddwn yn ymateb i negeseuon (fel y dymunwch i ni wneud), yn rhoi sylwadau ac yn annog pobl i gysylltu. Mae i gyd yn ymwneud â’r sgwrs.

R

Gofynnwch i ni!

Mae croeso i chi sgwrsio hefo ni hefyd ar unrhyw adeg gydag unrhyw becyn. Cofiwch, rydym yn rhedeg ein cwmni arobryn ein hunain, ac mae gennym brofiad uniongyrchol o adeiladu brand ar gyfryngau cymdeithasol.

Ein Pecynnau

Mae gennym 3 phecyn parod o ran y cyfryngau cymdeithasol. Y pecyn mwyaf poblogaidd yw ein pecyn Gweiddi, sydd, yn ei hanfod yn rhoi rhyddid llawn i ni ar eich cyfryngau cymdeithasol yn ei gyfanrwydd – ar draws pob un o’ch platfformau. Mae pob un o’n pecynnau’n cael eu creu gyda rhai geiriau allweddol dan sylw:

  • Ymgysylltu
  • Trosi
  • Teyrngarwch brand
  • Cysylltiadau â chwsmeriaid
  • Cymdeithasol

Heb y termau allweddol hyn, ni allwch redeg ymgyrch neu strategaeth cyfryngau cymdeithasol lwyddiannus. Rydym wedi bod yn gweithio ym maes marchnata cymdeithasol a digidol ers dros 10 mlynedd, ac am rannu ein brwdfrydedd a’n gwybodaeth gyda chi. Edrychwch ar ein pecynnau isod, a chysylltwch os nad oes yr un o’r tri yn diwallu eich anghenion. Gallwch hefyd archwilio ein hadran Blog  am ein mewnwelediadau diweddaraf i’r byd digidol, neu ymweld â  gwefan Kerry’ i ddysgu ychydig mwy am bwy fydd yn gweithio gyda chi ar eich cyfryngau cymdeithasol.

Sylwer – nid yw ein prisiau yn cynnwys TAW.

Rhai o’n cleientiaid …

Dyma rai o’r cleientiaid rydyn ni wedi gweithio gyda hwy dros y 12 mis diwethaf.