Ymgynghoriaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Fel pâr arall o lygaid yn edrych dros eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol - arbennig o ddefnyddiol os ydych chi eisoes yn hyderus wrth ddefnyddio'r gwahanol blatfformau.

Rydym yn ymwybodol nad ydy rhoi rheolaeth cyfryngau cymdeithasol ar gontract allanol pob amser y peth gorau i fusnesau bach. Gall hyn fod oherwydd cyllid, neu efallai yr hoffech chi gadw mwy o reolaeth ar eich cyfryngau cymdeithasol eich hun –  sydd yn hollol ddealladwy. Eich busnes chi ydy o ar ddiwedd y dydd.

Oherwydd hyn, gallwn gynnig ymgynghoriaeth cyfryngau cymdeithasol yn ogystal. Trwy hwn cewch ein barn arbenigol ar yr hyn sy’n gweithio ac nad yw’n gweithio’n dda, ble rydyn ni’n meddwl y gallwch chi wella a chynnig rhai syniadau newydd i chi hefyd. Weithiau, y cyfan sydd ei angen yw’r pâr arall yna o lygaid, neu rywun i drafod syniadau hefo.

Sut fyddwch hi ar eich hennill?

R

Archwiliad cyfryngau cymdeithasol

R

Sut i wneud y gorau o'ch proffiliau

R

Rhannu ein gwybodaeth, awgrymiadau a thriciau

R

Gweld eich busnes trwy lygaid eraill – ac adran farchnata dros dro

Rhai cleientiaid rydym ni wedi gweithio gyda nhw …

Rhai cleientiaid rydyn ni wedi gweithio gyda hwy ar sail ymgynghori dros 2020.

Astudiaeth Achos Ddiweddaraf

Cymerwch olwg ar yr ystadegau isod (ers Rhagfyr 2020)?

%

cynnydd mewn hits yn ystod Rhagfyr 2020

%

cynnydd mewn cyrhaeddiad postau yn ystod Rhagfyr 2020

%

cynnydd mewn cyfathrebu gyda cwsmeriaid yn ystod Rhagfyr 2020

%

cynnydd mewn hits fideo yn ystod Rhagfyr 2020