Cyfieithu – Saesneg i Gymraeg

Cyfieithu eich cynnwys i'r Gymraeg.

Gallen gynnig gwasaneth cyfieithu gwefannau neu cynnwys digidol fel rhan o’ch pecyn gwefan gyda Gwe Cambrian Web, neu fel gwasanaeth ar wahan. Ein hamcan fel busnes yw i “Gael Cymru a’r Gymraeg Arlein”, ag i wneud hyn rydym yn cynnig y gallu o ddwyieithrwydd ar ein gwefannau yn rhad ag am ddim.

“Cael Cymru a’r Gymraeg Arlein” – amcan busnes Gwe Cambrian Web

Os nad ydych yn gallu cyfieithu eich cynnwys eich hunan, gallen ni wneud hynny i chi. Rydym yn codi tâl o £95.00 pob 1000 o eiriau (heb TAW). Rydym yn gwneud yn siwr fod y testun sydd wedi ei gyfieithu yn gywir, ag di ei optimeiddio ar gyfer y we. Golyga hyn ein bod yn gwneud yn siwr ein bod yn defnyddio allweddeiriau yr ydych yn ganolbwyntio arno, ag yn rhoi pob chwarae teg i’r cynnwys gael ei ddangos ar beiriannau gwe ar gyfer yr allwddeiriau hyny.

Cysylltwch a ni i drafod sut y gallen ni eich helpu i gyfieithu.

Ddim yn gwybod lle i gychwyn? Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu copi – darllenwch mwy yma.