Cynnal a Chadw WordPress

Mae cadw'ch WordPress yn gyfredol ac yn ddiogel yn hanfodol i'ch gwefan

WordPress yw’r platfform mwyaf poblogaidd i’w ddefnyddio ar gyfer gwefannau, ac un rydyn ni’n arbenigo arno hefyd. Mae’n blatfform cod agored gwych, sy’n golygu bod diweddariadau i’r meddalwedd, yr ategion, y craidd a’r themâu ar gael pob amser.

Mae cadw’n  gyfredol a’r diweddariadau hyn yn golygu y bydd y wefan yn parhau i weithio yn y tymor hir. Ond os anwybyddwch hwy,  byddwch yn siŵr o gael problemau cyn bo hir.

Mae WordPress yn cynnwys tair prif gydran – y platfform ei hun, themâu eich gwefan a’r ategion o’ch dewis. Mae’r rhain i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu gwefan wych sy’n gweithio’n llyfn. Oherwydd ei anian cod agored, ac er mwyn sicrhau diogelwch ac optimeiddio, mae diweddariadau i’r elfennau hyn bob amser.

Mae’n bwysig wrth ddiweddaru ategion neu’r platfform, i sicrhau bod popeth yn parhau i fod yn gydnaws â’i gilydd. Rydym yn hapus i helpu, a hyd yn oed os na ddewiswch ein cynlluniau gofal gwefan ni, rydym wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid dros y blynyddoedd diwethaf i ddiweddaru eu gwefan bob chwarter, neu ddwywaith y flwyddyn.

Beth sy’n gwneud WordPress?

=
Mae WordPress ei hun yn feddalwedd sy’n cael diweddariadau yn rheolaidd. Gall y rhain fod yn ddiweddariadau bach, neu’n fawr.
=
Gall thema’r wefan naill ai fod yn thema wedi’i lawrlwytho, neu’n un a grëwyd yn arbennig ar eich cyfer gan ddatblygwr eich gwefan. Gall themâu hefyd gael diweddariadau wedi’u rhyddhau ar eu cyfer.
=
Ategion yw’r nodweddion sy’n sicrhau bod eich gwefan yn gweithio. Er enghraifft, byddai elfen siop ar WordPress fel arfer yn cael ei rhedeg trwy ddefnyddio’r ategyn WooCommerce. Mae angen diweddaru, neu ailosod ategion yn aml.

Ydy'ch gwefan WordPress angen gofal arbennig?

Cysylltwch gyda ni heddiw i drafod eich gwefan WordPress a’r gofal rydych yn teimlo ei fod angen. Rydym wedi gweithio gyda nifer o wefannau i roi’r gofal gorau iddyn nhw.