Dylunio Gwefannau Dwyieithog

Dylunio gwefannau o Aberystwyth, Ceredigion

Mae Gwe Cambrian Web yn datblygu a dylunio gwefannau dwyieithog o safon uchel ar gyfer busnesau, cymunedau a mudiadau. Mae gwefan yn ran hanfodol i unrhyw fusnes, ac wrth i’r byd digidol dyfu mwyfwy ym mywydau eich cwsmeriaid, chwilio arlein yw y ffordd mwyaf naturiol iddynt edrych am fusnesau a gwasanaethau.

Mae cael gwefan hefyd yn ffordd hawdd i’ch cwsmeriaid ymweld a’ch busnes. Mae gwefan yn siop ffenestr, neu aelod o staff sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn ar gyfer eich cwsmeriaid.

Edrychwch trwy ein pecynnau gwefannau yma, neu porwch trwy y gwahanol wasanaethau digidol y mae Gwe Cambrian Web yn ei gynnig yma.

Mae ein holl wefannau yn cynnig:

  • Dyluniad gwe ymatebol – bydd eich gwefan ymateb yn awtomatig i faint sgrin y ddyfais sydd yn gweld y wefan (e.e. Ffonau clyfar, tabledi, cliniaduron a.y.y.b.). Mae hyn yn hynod bwysig oherwydd poblogeiddrwydd defnyddio ffonau i bori y we, a hefyd gan fod Google yn ddiweddar yn rhoi mantais i wefannau sydd yn gallu gwneud hyn.
  • SEO sylfaenol – ar gyfer pob gwefan yr ydym yn eu creu, rydym yn optimeiddio y cynnwys ar gyfer peiriannau gwe. Bydd hyn yn galluogi i beiriannau gwe megis Google a Bing allu canfod eich gwefan yn rhwydd, a’u darparu i’r chwilwyr. Rydym hefyd yn cynnig pecynnau SEO cynhwysfawr – darllenwch fwy yma.
  • Ffurflen gyswllt – mae pob gwefan yn cynnwys dull hawdd i ymwelwyr y wefan i gysylltu â chi, a galluogi pwynt cyswllt hawdd, a diogel.
  • Map o’ch busnes/mudiad – rydym yn gallu mewnosod map sydd yn dangos i’r ymwelwyr ymhle yn union ydych chi wedi eu leoli, os yn briodol, ynghyd a galluogi cael cyfarwyddiadau i fanno yn syth o’ch gwefan.
  • Gwefan hygyrch yn ôl y DDA – os nad yw eich gwefan yn hygyrch i amryw o anableddau, falle eich bod yn colli allan ar ystod eang o gwsmeriaid! Yn ôl deddfwriaeth 1995 y DDA, rhaid gwneud yn siwr fod y wefan yn hygyrch i bawb.
  • Cofrestru ar restrau peiriannau gwe megis Google a Bing – rydym yn gadael i’r peiriannau gwe mawrion wybod eich bod nawr ar y we, a gwneud yn siwr eu bod yn cymeryd sylw unwaith eich bod yn hapus i’r wefan fynd yn fyw.