Gwefannau E-Fasnach

Siopau ar-lein yw gwefannau e-fasnach a all gynnwys llawer o nodweddion ac sy'n berffaith ar gyfer gwerthu ar-lein.

Gwefan sy’n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau yw gwefan e-fasnach. Gall hon fod yn siop ar-lein sy’n gwerthu cynhyrchion fel dillad, neu’n wefan sy’n gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod y broses siopa yn un hawdd ei defnyddio, a bod y broses brynu yn gweithio’n dda i chi a’ch cwsmeriaid. Byddwn yn integreiddio’ch gwefan gyda’r darparwr talu o’ch dewis (er enghraifft, PayPal, Stripe neu WorldPay), i wneud pryniannau’n ddi-dor i’ch cwsmeriaid.

Mae datrysiadau e-fasnach yn gweithio’n dda ar gyfer prynu tocynnau a chofrestru ar gyfer digwyddiadau hefyd.

%

o boblogaeth y byd a fydd yn siopa arlein yn 2020

Rhai o’n Gwefannau E-Fasnach

Mae ystod eang o enghreifftiau o wefannau yr ydym wedi eu creu i werthu arlein, o siopau cynnyrch i systemau docynnau. Mae llawer o’n gwefannau yn rai dwyieithog hefyd.

We have a range of e-commerce websites, from online shops selling products to ticketing systems and event registration. Many of our e-commerce websites are also seamlessly bilingual.

Gwenynwe

Gwerthu offer ar gyfer cadw gwenyn

Driftwood Designs

Artist Lizzie Spikes

Ty Siamas

Gwefan ddigwyddiadau yn Nolgellau
Gwefan sy’n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau yw gwefan e-fasnach. Gall hon fod yn siop ar-lein sy’n gwerthu cynhyrchion fel dillad, neu’n wefan sy’n gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau bod y broses siopa yn un hawdd ei defnyddio, a bod y broses brynu yn gweithio’n dda i chi a’ch cwsmeriaid. Byddwn yn integreiddio’ch gwefan gyda’r darparwr talu o’ch dewis (er enghraifft, PayPal, Stripe neu WorldPay), i wneud pryniannau’n ddi-dor i’ch cwsmeriaid.

Mae datrysiadau e-fasnach yn gweithio’n dda ar gyfer prynu tocynnau a chofrestru ar gyfer digwyddiadau hefyd.

Dangos cynnyrch fel rhestr neu grid
Defnyddio WordPress i reoli stoc
Cuddio cynnyrch heb stoc
Integreiddio gyda taliadau arlein
Categoreiddio cynnyrch yn hawdd
Gosod costau postio yn hawdd

Gwasanaethau Eraill

Hyfforddiant

WordPress yw’r platfform mwyaf poblogaidd ar gyfer gwefannau, a rydym wedi bod yn arbenigo ynddo ers dros 6 mlynedd. Os ydych am ddysgu mwy am ein pecynnau hyfforddi, ar bob cyfrif, cysylltwch.

SEO

Mae angen ychydig o gymorth ar eich gwefan unwaith ei fod yn fyw. Mae angen monitro ystadegau’ch gwefan i wneud yn siwr eich bod yn rancio yn dda ar y peiriannau chwilio.

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn allweddol ar gyfer unrhyw fusnes neu fudiad sydd angen presenoldeb arlein. Gofynwch am ein pecynnau hyfforddiant neu pecynnau rheoli.