Gweletya Gwefannau ac Ebyst

Yn syml, gwe-letya yw rhentu gofod rhith gan gwmni gwe-letya, ble gallwch yna roi eich gwefan. Bydd eich cwmni gwe-letya yn yn rhoi gofod ar weinydd i chi, a fydd wedi cael ei osod fyny fel os bydd ymwelwr yn mynd i’ch enw parth, bydd yn gweld eich gwefan.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau gwe-letya, yn ddibynnol ar eich anghenion, a natur eich gwefan.

Gwe-letya Wedi ei Esbonio

Yn gyffredinol, mae 2 fath o letya ar gael, a rydym yn cynnig y ddau. Yn safonol, rydym yn cynnig gwe-letya sydd yn cael ei rannu. Gan ddefnyddio un gweinydd, rydym yn rhannu’r gofod rhwng nifer o wefannau. Mae hyn yn cadw’r gost yn isel ar gyfer ein cwsmeriaid, ond hefyd yn rhoi gwasanaeth ddibynadwy gyda cyflymder dda. Yr ail fath yw  gweinydd unigol ar gyfer eich gwefan, ble dim ond eich gwefan chi sydd ar y gweinydd. Golyga hyn i chi gael yr holl bwer ar y gweinydd, ond gall fod yn llawer mwy costus.

Dylai fod y rhan fwyaf o fusnesau bach fod yn iawn ar weinydd wedi ei rannu. Ar gyfer mudiadau mwy, byddwn yn asesu eich anghenion a cynnig yr opsiwn orau.

Mae ein pecynnau yn datgan SSD, bandlediad, ag amcan o nifer o ymwelwyr y mis, ond beth mae nhw yn ei olygu?

SSD: Mae hyn yn golygu ‘solid state drive’, a dyma’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer storio a gofod i letya gwefannau. Mae pecynnau gwe-letya sydd yn defnyddio SSD yn tuedu i fod yn gynt, a mwy dibynadwy.

Bandlediad: MAe hyn y ngysylltiedig gyda’r nifer o ymwelwyr: yn y ffurf symlaf, bandlediad yw’r nifer o draffig a’r swm o ddata sydd yn cael ei trawsgludo rhwng eich gwefan, eich ymwelwyr, a’r rhyngrwyd.

Ymwelwyr: Rydym hefyd yn rhoi syniad bras o’r nifer o ymwelwyr gall y bandlediad ei gefnogi.

Mae ein Gwe-Letya yn Cynnwys

Tystysgrif SSL am ddim (ar gyfer diogelwch)
Gweinyddion yn y DU, a fydd yn llwytho'n gynt i'ch cwsmeriaid

Beth am enwau parth?

Enw parth yw cyfeiriad eich gwefan (e.e, ein enw parth yw cambrianweb.com)

Gallen brynu enwau parth ar eich cyfer, a nid ydym yn codi tal am hyn – a dim byd ychwanegol! Os eich bod eisiau symud i ffwrdd o Gwe Cambrian Web, ni fyddem yn codi tal am ei symud chwaith.

Os ydych am symud eich enw parth a gwe-letya atom, ni fyddai hyn yn broblem. Gallwch wedyn fod yn saff fod eich enwau parth yn cael ei ofalu amdano, a bod eich gwe-letya yn cael ei reoli’n iawn.

Ddim yn hapus gyda'ch gweletya presennol?

Nid oes angen i chi gael ei gwefan wedi ei ddatblygu gennym ni i’w gael ei letya gennym ni. Os gallen ni roi cynnig gwell i’ch anghenion, cysylltwch am sgwrs. Bosib gallen ni arbed amser a straen.