Hyfforddiant WordPress

Defnyddiwn WordPress bob dydd –  nid yn unig ar gyfer ein gwefannau a’n gwaith, ond rydym hefyd yn frwdfrydig amdano fel llwyfan. Rydym yn gyson yn chwilio am ac yn dysgu ffyrdd newydd o ddefnyddio WordPress, gan greu gwefannau ac atebion arloesol ar gyfer ein cleientiaid amrywiol.

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi ar gyfer WordPress i weddu i ystod o fedrau – o ddechreuwyr llwyr ar y llwyfan i ddefnyddwyr rheolaidd. Os ydych chi angen mireinio eich sgiliau neu ddysgu sut i ddefnyddio WordPress, gallwn ni yn sicr eich helpu.

Mae ein hystafell gyfarfod benodol ar gael 6 diwrnod yr wythnos, a gallwn gynnig hyfforddiant hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn. Cysylltwch â ni heddiw am ddyfynbris, ac i drafod eich gofynion.

Os ydych chi eisoes yn eithaf hyddysg ar-lein, efallai y bydd ein adran Tiwtorial yn ddefnyddiol!