Optimeiddio a Diogelwch Gwefan

Ydy'ch gwefan wedi arafu? Ydy’ch meddalwedd yn ddiogel ac yn gyfoes?

Unwaith y bydd eich gwefan yn fyw, mae yna nifer o bethau y mae’n rhaid i chi eu gwneud yn fisol i sicrhau ei bod ar ei gorau, yn enwedig os ydych chi’n defnyddio system rheoli cynnwys (CMS) fel WordPress neu Drupal.

Mae CMS’s, fel WordPress, yn cael eu diweddaru’n gyson gan y datblygwyr – gan gynnwys y systemau craidd, unrhyw ategion sydd wedi’u gosod ar eich gwefan a hyd yn oed y thema. Mae’r diweddariadau yn aml am resymau diogelwch, ond gallent gynnwys nodweddion ychwanegol hefyd.

Yn aml, mae’r diweddariadau pwysig hyn yn cael eu hesgeuluso, ac mae ategion yn rhoi’r gorau i weithio’n iawn, neu gallwch fod mewn perygl o faterion diogelwch difrifol. Mae cadw pob agwedd yn gyfredol yn golygu lleihau’r risgiau hyn, a hefyd yn sicrhau na fydd angen i chi ofyn i ddatblygwr ddatrys problemau ymhellach ymlaen.

Mae’n bwysig sicrhau bod eich CMS, y thema ac unrhyw ategion yn gyfredol mor aml â phosib (rydyn ni’n awgrymu bob mis o leiaf). Bydd yn lleihau risgiau diogelwch, ond hefyd yn sicrhau bod eich  wefan wedi ei diogelu at y dyfodol cymaint ag y gall.

Optimeiddio Gwefan

Cyflymder llwytho tudalen
Lleihau maint delweddau
Edrych ar ddata meta tudalennau
Dadansoddi perfformiad gwefan
Gwella hygyrchedd
Mae’n holl bwysig talu sylw rheolaidd i’ch gwefan i sicrhau ei bod yn cael ei chadw mewn cyflwr da. Po hynaf yw’r wefan, yn enwedig y rhai sydd â CMS, yr arafach a mwyaf trwsgl y gall fod..
Mae cadw’n gyfredol ag optimeiddio eich gwefan nid yn unig yn helpu’ch optimeiddio peiriannau chwilio ond mae hefyd yn sicrhau bod eich defnyddwyr a’ch cwsmeriaid yn cael profiad pleserus.
Mae optimeiddio’r wefan yn cwmpasu ystod eang o agweddau, o sicrhau bod eich ategion a’ch thema i gyd yn gyfredol, i’r meta data sy’n gysylltiedig â’ch tudalennau (ac yn enwedig tudalennau newydd y gallech fod wedi’u creu), dadansoddi cyflymderau llwytho tudalennau a mwy.

Optimise Your Website Today

Get in touch and we’ll discuss the steps to optimise your website, whether that’s for search engine optimisation, or for speed and security.

Gwasanaethau Eraill

Hyfforddiant

WordPress yw’r platfform mwyaf poblogaidd ar gyfer gwefannau, a rydym wedi bod yn arbenigo ynddo ers dros 6 mlynedd. Os ydych am ddysgu mwy am ein pecynnau hyfforddi, ar bob cyfrif, cysylltwch.

SEO

Mae angen ychydig o gymorth ar eich gwefan unwaith ei fod yn fyw. Mae angen monitro ystadegau’ch gwefan i wneud yn siwr eich bod yn rancio yn dda ar y peiriannau chwilio.

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn allweddol ar gyfer unrhyw fusnes neu fudiad sydd angen presenoldeb arlein. Gofynwch am ein pecynnau hyfforddiant neu pecynnau rheoli.