Gwebinarau

Gwelwch ein rhestr o gwebinarau sydd yn dod fyny yn fuan! Mae dyddiadau gwahanol ar gyfer gwebinarau yn Saesneg.

Mae ein gwebinarau poblogaidd am ddim yn dod yn ol o mis Hydref 2020 hyd at Ebrill 2021. Byddem y ntrafod pynciau o wefannau hyd at y cyfryngau cymdeithasol ac optimeiddio ar gyfer peiriannau chwilio. Mae’r rhestr i’w gweld isod – gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i gofrestru. Mae disgrifiad llawn ar gyfer pob gwebinar i’w gweld ar waelod y dudalen.

Byddem yn cynnal ein gwebinarau ar ddyddiadau gwahanol yn Saesneg. Ewch i’n tudalen Saesneg yma am y dyddiadau hynny.

Os oes unrhyw gwestiwn, neu os nad yw’r dyddiadau yn siwtio, cysylltwch gyda ni

 

Gwebinarau

There are currently no events.
Tachwedd 2020

12/11/2020: Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes (dechreuwyr)

26/11/2020: Defnyddio Google My Business

Rhagfyr 2020

10/12/2020: Rhowch hwb i’ch Storiau ar Instagram

Ionawr 2021

21/01/2021: LinkedIn & Chi

Chwefror 2021

04/02/2021: Sut i blogio yn effeithiol

18/02/2021: Optimeiddio peiriannau gwe

Mawrth & Ebrill 2021

04/03/2021: Twitter ar gyfer busnes (dechreuwyr)

25/03/2021: Instagram ar gyfer busnes (canolog)

08/04/2021: Facebook ar gyfer Busnes


 

Disgrifiadau Gwebinar

6 Ffordd o Wneud y Mwyaf O’ch Gwefan

A oes gennych wefan ar gyfer eich busnes, sefydliad neu fenter? Ydych chi’n gwneud y mwyaf o’ch gwefan? Yn y gwebinar hwn byddwn yn mynd drwy ein 6 prif ffordd o wneud y gorau o’ch gwefan, gan gynnwys optimeiddio, creu cynnwys ag analytics.

 

LinkedIn a Chi

Mae LinkedIn yn rwydwaith gwych i adeiladu cysylltiadau, cynyddu eich statws o fod yn arbenigwr a dylanwadol, arddangos y personaliaeth tu ôl i’ch brand a defnyddio eich proffil personol i’w fantais llawn. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae LinkedIn wedi gweithio’n galed i wneud y platfform yn llawer mwy cyfeillgar i’r defnyddiwr, ac erbyn hyn mae ganddo alluon a fydd yn help mawr i chi a’ch brand. Yn ystod y gwebinar hwn byddwn yn trafod eich proffil, optimeiddio eich LinkedIn, galluon, awgrymiadau a thriciau a chyngor cyffredinol.

 

Defnyddio Google My Business

Mae “Google My Business” yn rhan hanfodol o optimeiddio eich presenoldeb arlein, os oes gennych wefan neu beidio (ac os oes, mae’n hanfodol i’ch SEO!). Yn ystod y gwebinar hwn, byddwn yn archwilio pam fod Google My Business yn bwysig, sut i sefydlu proffil i’ch busnes chi, cynllunio allweddeiriau, adeiladu dolenni allanol (nid yn yr hen ystyr), a hefyd yn cyffwrdd ar optimeiddio peiriannau gwe (SEO).

 

Gwneud y mwyaf o Facebook ar gyfer busnes

Mae gan Facebook lwyth o nodweddion ar gyfer busnesau, gan gynnwys Tudalennau a grwpiau. Yn ystod y gwebinar yma byddwn yn edrych ar yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi, a sut i’w defnyddio i’ch mantais.

 

Defnyddio Trydar ar gyfer busnes (Dechreuwyr)

Mae Trydar yn blatfform grêt ar gyfer busnes. Mae’r gwebinar yma yn dechrau o’r dechrau, yn dangos i chi sut i greu Tweet da, sut i ddefnyddio hashnod, creu rhestrau ac yn y blaen. Mae’r gwebinar yma yn addas i ddechreuwyr yn unig.

 

Instagram ar gyfer Busnes (Dechreuwyr)

Mae Instagram yn dod yn blatfform hynod boblogaidd ar gyfer busnesau -a mae’n addas ar gyfer cymaint o fathau o fusnesau hefyd. Yn y gwebinar yma, bydden ni yn mynd yn ol i’r sylfaeni, a dysgu am Instagram o’r cychwyn. Bydden ni yn edrych ar y grid, Straeon, hashnodau, a, fel arfer, yn rhannu ein tips a rheolau ar gyfer y platfform.

 

Instagram ar gyfer Busnes (Canolig)

Yn dilyn eingwebinar boblogaidd am Instagram ar gyfer busnses, bydden ni yn edrych yn ddyfnach i’r platfform, a sut gallech chi wneud y mwyaf o Instagram ar gyfer eich busnes. Bydden ni yn trafod tips a cyngor, straeon a’r grid, yn ogystal a’r hashnodau a’r algorithmau.

 

Boost Your Instagram Stories

Yn edcrych ar Straeon (Stories) yn benodol yn unig, gan fod cymaint o ddewisiadau, tips, triciau, rheolau a syniadau. Bydden ni yn edrych ar ychydig o syniadau a cyngor, triciau defnyddiol i wneud eich straeon sefyll allan, a rhoi hwb iddyn nhw dros eich cystadleuwyr.

 

Blogio

Erioed wedi ysgrifennu blog? Yn y gwebinar yma bydden yn edrych ar pam fod blogio yn bwysig ar gyfer busnesau a presenoldeb arlein, sut y gall helpu eich cyfryngau cymdeithasol, codi syniadau a ychydig o tips ar ysgrifennu. PA waeth eich sector, gallech fod yn blogio!

 

Sylfaen Optimeiddio ar Gyfer Peiriannau Gwe

Gall eich bod gyda’r wefan pertaf yn y byd, ond os nad oes neb yn gwybod ei fod yn bodoli – ni chewch unrhyw ymwelwyr i’ch gwefan. Yn y gwebinar yma, bydden ni yn edrych ar beth yw Optimeiddio ar Gyfer Peiriannau Gwe (SEO), a sut gallech wella SEO eich gwefan eich hunan, a gwellar ar eich presenoldeb arlein. Mae SEO yn bwnc hynod o fawr, a bydden ni yn mynd dros yr elfennau pwysicaf (yn ein barn ni) yn y gwebinar 1 awr yma.

 

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes (dechreuwyr)

Yn y gwebinar yma, bydden ni’n edrych ar pam fod y cyfryngau cymdeithasol yn bwysig ar gyfer busnes, beth mae’n ei olygu i chi ag eich busnes, a sut i’w defnyddio. Bydden ni yn edrych ar Facebook, Twitter ac Instagram – i’ch helpu i benderfynu ble i ganolbwyntio eich amser, a bydden ni yn edrych ar ychydig o syniadau cynnwys i’ch rhoi ar ben ffordd. Mae hwn yn webinar ar gyfer dechreuwyr, yn berffaith ar gyfer rheiny sydd ddim yn siwr eto ar sut i gychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes.

 

Bydd y gwebinar yn cael ei rhedeg ar-lein gan ddefnyddio Zoom, lle byddwn yn gallu sgwrsio gyda chi ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd yn ein blaenau! Cofrestrwch i’r webinar hon isod, ac unrhyw rai eraill a allai fod o ddefnydd i chi. Ar ôl cofrestru, wnawn ni anfon y ddolen cyfarfod Zoom yn nes at yr amser! Ddim yn siŵr os yw’r gwebinar hwn i chi? Cysylltwch â ni a gallwn sgwrsio ymhellach.