Gwebinarau

Gwelwch ein rhestr o gwebinarau sydd yn dod fyny yn fuan! Mae dyddiadau gwahanol ar gyfer gwebinarau yn Saesneg.

Mae cyfres o webinarau arlein gennym dros Mai-Gorffenaf 2020 am wahanol bynciau o wefannau hyd at y cyfryngau cymdeithasol. Ewch drwy’r rhestr a cofrestrwch ar gyfer ein gwebinarau ar diwedd y tudalen. Byddem yn cynnal fersiynau Saesneg ar ddyddiadau gwahanol. Ewch i’n tudalen Saesneg ar gyfer y dyddiadau hynny.

Os oes untrhyw gwestiwn, os nad yw’r dyddiadau yn siwtio, cysylltwch gyda ni.

 

Gwebinarau

 Gwneud y mwyaf o Facebook ar gyfer busnes – 21/7/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae gan Facebook lwyth o nodweddion ar gyfer busnesau, gan gynnwys Tudalennau a grwpiau. Yn ystod y gwebinar yma byddwn yn edrych ar yr opsiynau gwahanol sydd ar gael i chi, a sut i’w defnyddio i’ch mantais.

Bydd y gwebinar yn cael ei rhedeg ar-lein gan ddefnyddio Zoom, lle byddwn yn gallu sgwrsio gyda chi ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd yn ein blaenau! Cofrestrwch i’r webinar hon isod, ac unrhyw rai eraill a allai fod o ddefnydd i chi. Ar ôl cofrestru, wnawn ni anfon y ddolen cyfarfod Zoom yn nes at yr amser! Ddim yn siŵr os yw’r gwebinar hwn i chi? Cysylltwch â ni a gallwn sgwrsio ymhellach.

 

Gwerthu nwyddau arlein gyda WooCommerce – 30/7/2020, 2.30yp i 3.30yp

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau ar eich gwefan WordPress, mae’n debyg taw WooCommerce byddwch chi’n ei ddefnyddio. Mae’r gwebinar yma yn dangos i chi sut i ychwanegu nwyddau newydd, y math o nwyddau sydd ar gael, rheoli lefelau stoc, opsiynau cludo a tips!

Bydd y gwebinar yn cael ei rhedeg ar-lein gan ddefnyddio Zoom, lle byddwn yn gallu sgwrsio gyda chi ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd yn ein blaenau! Cofrestrwch i’r webinar hon isod, ac unrhyw rai eraill a allai fod o ddefnydd i chi. Ar ôl cofrestru, wnawn ni anfon y ddolen cyfarfod Zoom yn nes at yr amser! Ddim yn siŵr os yw’r gwebinar hwn i chi? Cysylltwch â ni a gallwn sgwrsio ymhellach.

 

Pa gynnwys busnes dylwn i rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol? – 28/7/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae’n gallu bod yn anodd gwybod beth i rhannu ar eich cyfryngau cymdeithasol os ydych yn fusnes. Mae’r gwebinar yma yn edrych ar syniadau sydyn a hawdd i chi, a rhai rheolau hefyd.

Bydd y gwebinar yn cael ei rhedeg ar-lein gan ddefnyddio Zoom, lle byddwn yn gallu sgwrsio gyda chi ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd yn ein blaenau! Cofrestrwch i’r webinar hon isod, ac unrhyw rai eraill a allai fod o ddefnydd i chi. Ar ôl cofrestru, wnawn ni anfon y ddolen cyfarfod Zoom yn nes at yr amser! Ddim yn siŵr os yw’r gwebinar hwn i chi? Cysylltwch â ni a gallwn sgwrsio ymhellach.

 

Instagram ar gyfer busnes (dechreuwyr) – 13/8/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae Instagram yn platfform poblogaidd iawn ar gyfer busnes ar hyn o bryd – ac mae o hefyd yn siwtio llwyth wahanol o fusnesau! Yn y gwebinar yma byddwn yn cychwyn o’r cychwyn, gan edrych ar sut mae’r grid/ffrwd yn gweithio, Stories, hasnhnodau ayyb. Fel arfer, byddwn hefyd yn rhannu ein tips a cyngor i chi, a ymarferion gorau i’r platfform!

Bydd y gwebinar yn cael ei rhedeg ar-lein gan ddefnyddio Zoom, lle byddwn yn gallu sgwrsio gyda chi ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd yn ein blaenau! Cofrestrwch i’r webinar hon isod, ac unrhyw rai eraill a allai fod o ddefnydd i chi. Ar ôl cofrestru, wnawn ni anfon y ddolen cyfarfod Zoom yn nes at yr amser! Ddim yn siŵr os yw’r gwebinar hwn i chi? Cysylltwch â ni a gallwn sgwrsio ymhellach.

Cofrestrwch yn defnyddio’r ffurflen isod!


 

Rhai chi wedi methu… ond yn dod nol!

6 Ffordd o Wneud y Mwyaf O’ch Gwefan

A oes gennych wefan ar gyfer eich busnes, sefydliad neu fenter? Ydych chi’n gwneud y mwyaf o’ch gwefan? Yn y gwebinar hwn byddwn yn mynd drwy ein 6 prif ffordd o wneud y gorau o’ch gwefan, gan gynnwys optimeiddio, creu cynnwys ag analytics.

 

Defnyddio Google My Business – 21/05/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae “Google My Business” yn rhan hanfodol o optimeiddio eich presenoldeb arlein, os oes gennych wefan neu beidio (ac os oes, mae’n hanfodol i’ch SEO!). Yn ystod y gwebinar hwn, byddwn yn archwilio pam fod Google My Business yn bwysig, sut i sefydlu proffil i’ch busnes chi, cynllunio allweddeiriau, adeiladu dolenni allanol (nid yn yr hen ystyr), a hefyd yn cyffwrdd ar optimeiddio peiriannau gwe (SEO).

 

LinkedIn a Chi – 09/06/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae LinkedIn yn rwydwaith gwych i adeiladu cysylltiadau, cynyddu eich statws o fod yn arbenigwr a dylanwadol, arddangos y personaliaeth tu ôl i’ch brand a defnyddio eich proffil personol i’w fantais llawn. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae LinkedIn wedi gweithio’n galed i wneud y platfform yn llawer mwy cyfeillgar i’r defnyddiwr, ac erbyn hyn mae ganddo alluon a fydd yn help mawr i chi a’ch brand. Yn ystod y gwebinar hwn byddwn yn trafod eich proffil, optimeiddio eich LinkedIn, galluon, awgrymiadau a thriciau a chyngor cyffredinol.

 

Hybu’ch Marchnata Arlein – 04/06/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae hwn yn webinar gyffredinol am sut y gallwch roi hwb i’ch cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes – byddwn yn canolbwyntio ar y rheolau cyffredinol, ein awgrymiadau ac yn edrych o lwyfan i lwyfan: Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn. Os ydych eisoes wedi lawrlwytho ein PDF “Hybu’ch Marchnata Arlein”, mae hwn yn gyfle i fynd trwy ein cyngor “yn bersonol”, a gofyn cwestiynau wrth i ni fynd ymlaen.

 

Defnyddio Trydar ar gyfer busnes (Dechreuwyr) – 7/7/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae Trydar yn blatfform grêt ar gyfer busnes. Mae’r gwebinar yma yn dechrau o’r dechrau, yn dangos i chi sut i greu Tweet da, sut i ddefnyddio hashnod, creu rhestrau ac yn y blaen. Mae’r gwebinar yma yn addas i ddechreuwyr yn unig.

Defnyddio WordPress – 9/7/2020, 2.30yp i 3.30yp

Mae’r sesiwn yma yn edrych ar sut i ddefnyddio WordPress. Dysgwch sut i greu a diweddaru tudalennau a phostau, creu archif newyddion/blog, ychwanegu eitemau i’r dewislen, ychwanegu lluniau/fideos i’r cynnwys ac hefyd rhai o dips ni am yr ategion rydym yn ei argymell.