Hyfforddiant

Rydym yn cynnig hyfforddiant ar gyfer marchnata cyfryngau cymdeithasol a WordPress, naill ai 1-2-1, mewn grwpiau bach neu gweithdai.

Amdan

Hyfforddiant WordPress

Rydym yn defnyddio WordPress yn ddyddiol – nid yn unig ar gyfer ein gwefannau a’n gwaith, ond rydym yn coelio yn frwd ynddo fel platfform hefyd. Byddwn wastad yn chwilio am, ac yn dysgu ffyrdd newydd o ddefnyddio WordPress, er mwyn creu gwefannau arloesol a chynnig datrysiad i’n cleientiaid.

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi ar gyfer WordPress wedi haddasu ar gyfer pobl sydd ag ystod o sgiliau – o ddechreuwyr  llwyr i’r platfform hyd at rai sydd yn ddefnyddwyr rheolaidd. Os ydych chi am wella’ch sgiliau neu ddysgu sut i ddefnyddio WordPress, gallwn ni yn sicr eich helpu.

Mae ein man hyfforddi pwrpasol ar gael 6 diwrnod yr wythnos, a gallwn gynnig hyfforddiant ar sail hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.

Dysgu sut i golygu cynnwys

Dysgu sut i uwchlwytho cyfryngau, lluniau, PDF a mwy

Dysgu sut i greu tudalennau a postau

Gweithio ar wefan WordPress interactif

1:1 neu sesiynau grwp ar gael

Cefais sesiwn WordPress gwych gan Emlyn. He was very thorough and clear, and it was relaxed and fun as well. I feel much better equipped now to sort out my various websites – backups, bilingualization, social media performance, and more. Great value and wish I’d done it sooner.
Jane Powell

Amdan

Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn rhan bwysig o unrhyw strategaeth ar-lein, ond a ydych chi’n ei defnyddio i’w lawn botensial ar eich cyfer? Mae ein cyrsiau hyfforddi ar gyfer cyfryngau cymdeithasol wedi’u teilwra’n bwrpasol – wedi’u creu yn arbennig ar gyfer eich anghenion a’ch arbenigedd chwi. P’un a ydych chi’n ddechreuwr heb unrhyw syniad sut i Drydar, neu yn rywun sydd wedi bod yn ymwneud a’r cyfryngau cymdeithasol ers tro ac angen help llaw i wella’ch sgiliau, yna gallwn ni helpu.

Rydym yn frwd iawn dros ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes, ac yn sicrhau ein bod yn cadw’n gyfoes â’r newidiadau a’r algorithmau diweddaraf. Byddwn hefyd yn mynychu cynadleddau cyfryngau cymdeithasol ledled y DU, er mwyn medru cynnig y tueddiadau a’r awgrymiadau diweddaraf i chi.

Dysgu sut i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes

Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, Pinterest a mwy

Pecynnau arbennig ar gael

Postiau, Tweets, Storiau, fideo a mwy