Marchnata Cynnwys

Sut i greu cynnwys gwych ar gyfer eich marchnata: erthyglau, blogiau, vlogs, fideo, graffeg, cynnwys gwefan a mwy.

Gall marchnata cynnwys fod yn dipyn o ‘buzz-word’, ond tydi ’o ddim yn unrhyw beth cymhleth. Yn y bôn, creu cynnwys ar gyfer eich marchnata ydyw. Gall hyn fod ar ffurf erthyglau, blogiau, fideos, graffeg, cynnwys gwefan, vlogs a mwy.

Mae gennym brofiad helaeth mewn ystod o feysydd creu cynnwys, ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda chleientiaid i greu cynnwys ar gyfer eu cyfryngau cymdeithasol, erthyglau cylchgronau a gwefannau.

Er hyn, gwyddom na allwn helpu gyda phob maes, ond mae gennym rwydwaith gwych o weithwyr llawrydd a chwmnïau y gallwn eu hargymell pe bai ni’n teimlo na allwn ni wneud  y gorau i’ch busnes. Gall hyn fod yn unrhyw beth o arbenigol penodol, i rywbeth llawer mwy eang. Yn y bôn, ni fyddwn yn ceisio gweithio gyda chi os nad ydym yn teimlo bod gennym y wybodaeth angenrheidiol – byddwn bob amser yn onest ac yn dweud wrthych.

Gellir gweld enghraifft wych o rywfaint o waith a gynhyrchwyd gennym ni yn rhifyn Awst 2019 o EGO Aberystwyth . Fe ysgrifennon ni golofnau ar gyfer Menter Aberystwyth, Electrical Estimates, Redfern Property a’n ni.

Cysylltwch

Os oes angen help ar greu cynnwys ar gyfer eich marchnata, cysylltwch. Bethbynnag eich diwydiant, cynnyrch neu wasanaeth, gallen helpu!