Marchnata Digidol E-Fasnach

Mae cael strategaeth glir ar gyfer eich marchnata e-fasnach yn hanfodol.

Mae creu strategaeth farchnata ddigidol ar gyfer busnesau e-fasnach yn dra gwahanol i farchnata ar-lein arall. Mae llawer o heriau, mae’r gystadleuaeth yn un ffyrnig gyda miliynau o ddewis siopa, ac, mewn nifer fawr o achosion, gall pobl weld eich cynhyrchion heb gyrraedd eich gwefan hyd yn oed.

Mae marchnata e-fasnach yn cwmpasu llawer o agweddau – nid ond y marchnata digidol arferol ar gyfer busnes yn unig. Mae hefyd yn holl bwysig cysylltu eich strategaeth farchnata gyda’ch cyfryngau cymdeithasol, a’ch strategaeth optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) hefyd. Mae’r dair elfen yn cydweithio’n effeithiol i sicrhau bod eich siop e-fasnach a’i chynhyrchion yn cael y cyfle gorau ar-lein.

Rydym wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid e-fasnach er mwyn gwella SEO ar eu gwefannau a hefyd eu marchnata. Gweler ein hadran astudiaethau achos i ddarganfod mwy.

Bydden ni yn gweithio gyda chi i drafod:

N
Sut i wella eich gwefan ar gyfer y peiriannau chwilio ar gyfer eich cynnyrch
N
Sut i werthu eich cynnyrch ar y  cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig Facebook ac Instagram
N
Syniadau marchnata digidol a strategaethau wedi eu dylunio ar gyfer marchnata e-fasnach
N
Sut i wella SEO eich gwefan yn gyffredinol