Strategaeth Ddigidol

Mae cael strategaeth gref, glir ar waith ar gyfer eich marchnata digidol yn rhoi mantais ychwanegol i chi.

Mae cael strategaeth ddigidol gref mor bwysig i’ch presenoldeb ar-lein – yn anffodus, nid yw yn ddigon ond cael gwefan wych yn unig. Mae digidol yn cwmpasu cymaint mwy – hysbysebion, cyfryngau cymdeithasol, blogio, vlogio (blog fideo) yn ogystal a’ch gwefan! Felly lle mae dechrau arni? Dyma lle medrwn ni helpu!

Gallwn eich helpu i ddyfeisio strategaeth ddigidol gref o amgylch y nodau sydd gennych dan sylw ar gyfer eich presenoldeb ar-lein. Cysylltwch â ni heddiw gyda’ch strategaeth cyfredol a gadewch i ni wybod beth rydych chi am ei gyflawni ar-lein, a byddwn ni’n rhoi gwybod i chi sut a ble y gallwn ni helpu.

Gallwch hefyd ymweld â’n tudalen Blog, lle byddwn yn aml yn postio am strategaethau, marchnata digidol a’r diweddariadau diweddaraf yn y diwydiant. Mae gennym hefyd ystod o weminarau am ddim, ac os oes gennych ddiddordeb mewn sesiwn 1-i-1 i drafod eich strategaeth ddigidol, rhowch wybod i ni.

Beth yw strategaeth ddigidol?

Cynllun sy’n helpu’ch busnes i gyflawni’ch nodau digidol penodol trwy sianeli marchnata sydd wedi’u dewis a’u cynllunio’n ofalus.