Ymgynghoriaeth Brand

Mae sicrhau bod eich brand yn ffocysu ac yn gyson yn allweddol ar gyfer strategaeth farchnata ddigidol effeithiol.

Yn Gwe Cambrian Web, rydyn ni’n gredwyr brwd mewn brandio cryf a’r modd y gall wneud y gorau i’ch busnes. Rydym wedi ysgrifennu nifer o flogiau am frandio hefyd, oherwydd ei fod mor bwysig pan rydyn ni’n gweithio gyda chleientiaid ar wefannau newydd neu eu marchnata digidol. Cliciwch yma i’w darllen.

Fel rhan o’n gwasanaeth ymgynghori brand, rydyn ni’n edrych ar eich brand ac yn trafod gyda chi ble rydych chi’n teimlo eich bod angen help gydag ef. Fuom ni erioed yn gwmni sy’n anfon allan gwybodaeth gyffredinol yn y gobaith bydd o’n siwtio, yn hytrach, gwyddom fod  cyffyrddiad personol yn gwneud byd o wahaniaeth – ac mae hyn yn arbennig o wir yn achos ein gwasanaethau ymgynghori.

Os ydych yn teimlo’ch nad ydy’ch brand mor gryf ag y gallai fod, neu yn ansicr sut i farchnata’ch brand orau (boed hynny ar gyfryngau cymdeithasol, yn eich deunydd ysgrifennu, neu mewn digwyddiadau), cysylltwch a ni heddiw.

Beth gallech ei ddisgwyl?

Adolygiad gonest o’ch brandio
Cyfarwyddyd ar sut i wneud y mwyaf o’ch brand ar draws eich marchanta
Syniadau ar sut i ddefnyddio’ch brand arlein ag oddi ar y rhyngrwyd, i gael ei adnabod a rhoi’r argraff gywir
Tyfu hyder yn eich brand gyda dealltwriaeth well o sut i’w farchnata