Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Felly beth yw optimeiddio ar gyfer y peiriannau chwilio? Mae'n rhan hynod o bwysig i'ch gwefan, ond nid yw'n hud a lledrith!

Mae optimeiddio ar gyfer y peiriannau chwilio, neu “SEO” yn broses ble gallen wella cyfle gwefan i ymddangos yn uwch yng nghanlyniadau’r peiriannau chwilio yn “organig”. Yn syml – y gorau yw’ch SEO, yr uchaf wnaiff eich gwefan ymddangos yn y peiriannau chwilio, a gobeithio, dod a mwy o ymwelwyr i’ch gwefan.

Mewn arolwg yn 2015 o ddatblygwyr, dyma syniad o ba mor bwysig yw gwahanol elfennau o’ch presenoldeb arlein ar gyfer SEO:

  • 23% o bwysigrwydd ar gyfer awdurdod o’r parth
  • 22% o bwysigrwydd ar gyfer poblogeiddrwydd dolenni i dudalen benodol
  • 20% o bwysigrwydd ar gyfer testun sydd yn cael ei ddolenni i dudalennau allanol
  • 15% ar gyfer defnydd allweddeiriau
  • 6% manylion cofrestru a gwe-letya
  • 6% ar draffig a data clicio trwyddo (Click-through rate)
  • 5% mesurolion graff cymdeithasol

Mae Google eisiau darparu gwybodaeth defnyddiol, ac addysgiadol. Mae eisiau gwybod mai chi yw’r awdurdod yn y maes, felly mae wastad yn chwilio am beth mae pobl yn ei ddweud amdanoch.

%

o ddefnyddwyr byth yn mynd heibio tudalen gyntaf o'r canlyniadau

%

o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn chwilio o leiaf unwaith y diwrnod

%

yn anwybyddu hysbysebion a mynd yn syth i'r canlyniadau organic

%

o brynwyr yn chwilio arlein cyn gwneud pryniant mawr

Dylech chi wella eich SEO?

Gyda ystadegau fel yr uchod, mae’n wir angen cysidro perfformiad eich gwefan yng nghanlyniadau peiriannau chwilio un waith fod eich gwefan yn fyw. Ie, mae modd ei adael i ddringo’r canlyniadau, ond mae angen buddsoddi amser ac egni i wella eich SEO, a rhoi’r cyfle gorau i’ch gwefan.

Mae record wych ar gyfer ein gwefannau ar beiriannau chwilio megis Google a Bing.

Awdit SEO

If you’re not sure how well your website is doing, ask for an SEO audit. We provide you with a detailed report including looking at your site speed, meta desciptions and more.

Gwella eich SEO

Yn barod yn ymwybodol bod angen gwella SEO eich gwefan? Ein cam cyntaf i gael sgwrs gyda chi i drafod amcanion eich gwefan, ac yna ymchwilio i weld ble gall gwelliannau cael eu gwneud.

Cyflymder Gwefan

The speed of your website isn’t just important for your SEO, but also for your user experience. Slow loading websites will often mean visitors click back (in under 3 seconds). There’s usually a lot that can be done to improve your loading speed.

Diogelwch Gwefan

Gyda’r cynnydd o systemau reoli cynnwys, mae diogelwch o’r pwysigrwydd mwyaf. Rydym yn gosod fyny eich gwefan i fod mor ddiogel ag y gall fod, i gadw’r botiaid a hacwyr allan.

R

Cyflwyno i'r Peiriannau Chwilio

Enw parth newydd? I roi’r cyfle gorau i’ch gwefan i wneud yn dda yng nghanlyniadau’r peiriannau chwilio, gwnewch y nsiwr fod yr enw wedi gael ei gyflwyno unwaith fod y wefan yn fyw. Mae’n werth canolbwyntio ar y peiriannau chwilio mwyaf.

Mesur Perfformiad

MAe mesur perfformiad eich gwefan yn hynod o bwysig pan mae’n dod i newid tudalennau a testun, ychwanegu tudalennau newydd a gweneud yn siwr fod eich gwefan yn gwneud ei waith yn iawn.

Google "My Business"

Teclyn am ddim gan Google sydd yn eich galluogi i reoli sut mae eich busnes yn ymddangos yng nghanlyniadau chwilio a map google. Gallech ychwanegu llwyth o wybodaeth defnyddiol yma.

SEO Lleol

Pa mor aml ydych chi ymchwilio am siopau neu gynnyrch ‘gerllaw’? Dyma pam fod SEO lleol yn hynod o bwysig – yn enwedig os oes lleoliad gennych a bod angen denu ymwelwyr.

Cysylltwch Heddiw

Angen help llaw arbenigol gyda’ch SEO? Cysylltwch gyda ni heddiw:

info@cambrianweb.com

01970 623 906