Dadansoddeg

Nid oes dim mwy defnyddiol na dadansoddeg eich gwefan. Maen nhw'n helpu i lunio'r wefan yn y dyfodol, a'ch ymdrechion chi hefyd.

Gydag unrhyw wefan rydyn ni’n ei chreu a’i lansio, byddwn ni’n ychwanegu Google Analytics. Mae hyn yn golygu, wrth symud ymlaen, gall ein cleientiaid ddefnyddio’r data hwn i ddadansoddi llwyddiant y wefan, a gwneud mân newidiadau yn ôl yr angen.

Mae’r data y mae Google Analytics yn ei gasglu yn amhrisiadwy, ond er ein bod yn argymell eich bod yn edrych arno’n aml – mae’n hawdd iawn boddi ynddo.

Ein hargymhelliad fyddai penderfynu pa dadansoddeg sydd bwysicaf i chi, a chanolbwyntio’n bennaf ar y rheini, bob mis. Gallai hyn fod yn dadansoddeg fel y gyfradd bownsio (faint o bobl sy’n gadael y wefan ar unwaith), eich tudalennau mwyaf poblogaidd, neu o ble daw eich ymwelwyr.

O ran edrych i weld a yw eich gwefan yn gweithio i chi ai peidio, dyma’r dadansoddeg fydd yn rhoi’r syniad gorau i chi.

Dim syniad sut i fynd ati?

Gallwn ddarparu sesiwn hyfforddi ar eich cyfer i’ch rhoi ar ben ffordd hefo Google Analytics, gan ddangos i chi ble ceir y wybodaeth rydych chi yn chwilio amdano, yn ogystal â sut i sefydlu adroddiadau awtomataidd a mwy. Rydym yn grediniol bod Google Analytics yn offeryn amhrisiadwy, ac rydym am helpu pob un o’n cleientiaid i gael y gorau ohono.

10 dadansoddeg y dylech fod yn eu gwylio

$

Ymweliadau gwefan

$

Demograffeg ymwelwyr

$

Cyfradd bownsio

$

Tudalennau poblogaidd

$

Tudalennau mynediad

$

Ffynonellau traffig (caffael)

$

Trosiadau, a chost fesul trosiad

$

Amser ar y wefan

$

Llif ymddygiad

$

Tudalennau ymadael