Diogelwch Gwefan

Rhwystrwch hacwyr, a gwnewch yn siŵr bod eich gwefan mor ddiogel ag y gall fod.

Os ydych chi’n rhedeg gwefan gan ddefnyddio system rheoli cynnwys (CMS), fel WordPress neu Joomla, yna hwyrach fod diogelwch gwefan yn rhywbeth rydych eisoes yn gyfarwydd ag o.

Wrth i’r rhyngrwyd dyfu, mae nifer y gwefannau sy’n cael eu hacio hefyd yn tyfu – ond nid dim ond hyn a olygir wrth diogelwch. Ar gyfer gwefannau sydd ar CMS, mae diogelwch hefyd yn golygu sicrhau bod meddalwedd y wefan ei hun, ac unrhyw un o’r ategion (meddalwedd ychwanegol wedi’i hychwanegu) yn gyfredol. Os nad ydyn nhw, gallwch fod ar ei hôl hi ac gadael eich gwefan yn agored i danseilia dau diogelwch.

Mae diogelwch gwefan hefyd yn edrych ar dystysgrifau SSL, y cloeon bach hynny ar frig y bar URL er mwyn dangos a ydy’ch gwefan ar westeiwr diogel. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi’n rhedeg gwefan sy’n casglu unrhyw ddata personol.

Pryderun?

Os ydych chi’n poeni am ddiogelwch eich gwefan, yna rhowch alwad i ni er mwyn trafod. Byddwn yn cynnig  cyngor yn dibynnol ar yr hyn y mae eich gwefan wedi’i hadeiladu arno. Rydym yn cynnig ystod o becynnau a all helpu, a chyfradd fesul awr hefyd.