Google Fy Musnes

Mae sefydlu tudalen Google My Business yn holl bwysig i'ch SEO pan mae hi’n dod at y peiriant chwilio mwyaf.

Offeryn am ddim yw Google My Business sy’n caniatáu ichi reoli sut mae’ch busnes yn ymddangos mewn gwirionedd ar gyfleusterau Chwilio a Mapiau Google. Dyma hefyd lle gallwch ychwanegu gwybodaeth gyswllt, delweddau o’ch dewis, oriau agor a mwy.

Mae’n berffaith ar gyfer SEO lleol, ac mae’n lle da i ddechrau ‘ch ymdrechion. Wyddoch chwi y bydd 1 o bob 2 berson sy’n perfformio chwiliad lleol  (h.y. rywbeth fel, ‘caffi figan lleol ‘) yn ymweld a’r siop neu’r busnes y diwrnod hwnnw? Mae pobl yn dibynnu ar y wybodaeth i fod yn gywir, felly mae’n bwysig eich bod chi’n cymryd perchnogaeth o’ch rhestru fel y gallwch chi sicrhau ei fod yn gywir (yn enwedig os yw’ch oriau agor yn newid – meddyliwch am amser y Nadolig!).

Gair i gall!

Mae Google My Business ar gyfer busnesau sy’n delio â chwsmeriaid yn unig, felly nid yw’n addas os yw’ch busnes 100% ar-lein!

Am inni sefydlu Google My Business i chi, neu efallai daflu golwg dros yr hyn sydd gennych eisoes? Dim problem Cysylltwch â ni a chawn sgwrs pellach .